Указание за защита с авторско право

Всички текстове, снимки и графични оформления, използвани в това интернет присъствие, са защитени с авторско право. Ако желаете да използвате части от тях, обърнете се към притежателя на сайта. Той евентуално ще осъществи контакт с автора или лицето, имащо право на ползване.

© 2024 persona service AG & Co. KG
Всички права запазени