Hledáte práci? Pro mnohé činnosti pochopitelně mohou být rozhodující dobré znalosti němčiny a kvalifikace. Avšak i když je ještě nemáte, máte u nás dobrou šanci na vhodné pracovní místo. „Protože spolu s našimi zákazníky vám můžeme nabídnout mnoho možností. Společnost persona service využívá k propojení podniků a uchazečů stále nové cesty“, říká Laura Weiß, manažerka oddělení pro nábor zaměstnanců v EU. „Pořádáme náborové dny po celém Německu ve více než 200 pobočkách. Doprovází je náš náborový tým v EU v maďarštině, polštině, rumunštině a češtině.“

Dobrý příklad: V naší pobočce v Güterslohu se nyní po úspěšném startu pravidelně konají náborové dny – v doprovodu naší rumunské náborářky Emy-Cristiny Odochian.

Během pracovního týdne nemáte čas? Náborové dny se konají i o sobotách.

„Po velmi krátké době jsme byli schopni pozvat na pobočku 40 uchazečů a se 30 osobami přímo podepsat smlouvu“ uvádí odpovědný oblastní manažer Sebastian Augustin. Uchazeči, kteří hledali práci co nejrychleji a přišli na den uchazečů v sobotu, mohli již v pondělí nastoupit do nové práce. Podobně jako ve dnu otevřených dveří mohli uchazeči klást otázky, informovat se o pracovních místech a v případě zájmu se o ně přímo ucházet. Další výhoda: „Právě o sobotách přicházejí uchazeči, kteří nemají možnost pohovoru během týdne,“ raduje se Sebastian Augustin z dalšího způsobu, jak přivést zákaznické podniky a uchazeče o zaměstnání k jednomu stolu.

Náborářka v EU Ema-Cristina Odochian předběžně využila své kontakty a komunikační kanály, jako je Facebook, aby v krátkém termínu a cíleným způsobem oslovila co nejvíce žadatelů. Samozřejmě byla přítomna také na dnech uchazečů, vedla pohovory a v případě potřeby mohla zaskočit jako překladatelka. Tím bylo zajištěno, že i žadatelé bez dostatečné znalosti němčiny mohli využít své příležitosti. Společnost persona service pak byla uchazeči přítomnými na první akci dále doporučována, což završuje úspěch akce.

Přijímáni jsou pracovníci s kvalifikací i bez kvalifikace

Bylo možno obsadit nejrůznější místa, od zaškolených pracovníků až po kvalifikované odborníky. „Obzvlášť žádaný byl například svářeč, který si po pohovorech s několika podniky mohl na konci procesu ucházení se o místo vybrat, pro které pracoviště se rozhodne“, radovala se Ema-Cristina Odochian z uchazeče, kterého získala.

Pro Sebastiana Augustina má nyní nábor pracovníků v EU „velmi vysokou prioritu“. „V mé oblasti je velmi mnoho uchazečů, asi 17 000 potenciálních kandidátů, kteří by byli pro naše zákazníky zajímaví. Právě v současné situaci, kdy je trh s uchazeči velmi napjatý, se v naší pobočce díky náboru pracovníků v EU podařilo dosáhnout našich výsledků a dále je rozvíjet.“

Jazykové znalosti nejsou vždy rozhodující

Přímým oslovením zákazníků a cílenou prezentací náboru pracovníků v EU dokázala společnost persona service přesvědčit zákazníky o tom, že znalost němčiny není vždy rozhodující. „Získáváme stále více zákazníků, kteří jsou velmi otevření možnosti náboru pracovníků v EU,“ říká oblastní manažer, který při porovnání s konkurencí také vidí,

že zaujímáme výsadní postavení: „Jsme rychlejší ve vyřizování žádostí a ve srovnání s konkurencí nemáme téměř žádnou fluktuaci. Nejen v Güterslohu, ale také v Melle, Bielefeldu a Osnabrücku se nám podařilo toto téma úspěšně nastolit.“

Takže: Navštivte nás prostě v jednom z příštích náborových dnů a rovnou si tam zajistěte svou novou práci! Termíny a další informace získáte u našich náborářů v EU ve své mateřštině.

© 2024 persona service AG & Co. KG
Všechna práva vyhrazena