Ne bucurăm că vizitați site-ul nostru web și vă mulțumim pentru interesul acordat companiei noastre. Pentru noi este foarte important să gestionăm datele dvs. personale în mod responsabil. Prin urmare, este de la sine înțeles să respectăm reglementările privind protecția datelor atunci când folosim datele dvs. personale. Dorim ca vizita dvs. pe site-ul nostru să fie sigură și să vă facă să vă simțiți confortabil.

În principiu, site-ul web poate fi utilizat fără a furniza date cu caracter personal. Cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să utilizeze serviciile speciale ale companiei noastre prin intermediul site-ului nostru web, poate fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există un temei legal pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul persoanei în cauză.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate, se efectuează întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și în conformitate cu reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor specifice fiecărei țări. Cu această declarație de protecție a datelor, compania noastră dorește să informeze publicul despre tipul, sfera și scopul datelor cu caracter personal colectate, utilizate și prelucrate de noi. Mai mult, persoanele vizate sunt informate despre drepturile lor prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor.

În calitate de persoane responsabile, am implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție posibilă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe internet pot avea în general lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană în cauză este liberă să ne transmită date cu caracter personal în moduri alternative, de exemplu prin telefon.

1. Definiții

Declarația noastră privind protecția datelor se bazează pe termenii folosiți de legiuitorul european pentru directive și reglementări la data adoptării Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor trebuie să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții noștri, partenerii de afaceri, solicitanții și angajații. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm termenii folosiți în prealabil.

Folosim următorii termeni în această declarație de protecție a datelor:

a) Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”). O persoană fizică este considerată identificabilă care, direct sau indirect, în special prin intermediul atribuirii unui identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau una sau mai multe caracteristici speciale care exprimă caracterul fizic, fiziologic, identitatea genetică, psihologică, economică, culturală sau socială a acestei persoane fizice poate fi identificată.

b) Persoana vizată

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date personale sunt prelucrate de persoana responsabilă cu prelucrarea.

c) Prelucrarea

Prelucrarea este orice proces desfășurat, cu sau fără ajutorul proceselor automatizate, sau orice astfel de serie de procese în legătură cu datele cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, comanda, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, interogarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau orice altă formă de furnizare, comparare sau legare, restricție, ștergere sau distrugere.

d) Restricționarea prelucrării

Restricționarea prelucrării este marcarea datelor personale stocate cu scopul de a restrânge prelucrarea viitoare a acestora.

e) Profilarea

Profilarea este orice tip de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale care se referă la o persoană fizică, în special aspecte legate de performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul unde se află sau relocarea acestei persoane fizice.

f) Pseudonimizarea

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod în care datele cu caracter personal nu mai pot fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea informațiilor suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Persoana responsabilă sau persoana responsabilă cu prelucrarea

Persoana responsabilă sau persoana responsabilă cu prelucrarea este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care singur sau împreună cu alții decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Dacă scopurile și mijloacele acestei prelucrări sunt specificate de dreptul Uniunii sau de legea statelor membre, persoana responsabilă sau criteriile specifice pentru numirea sa pot fi prevăzute în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu legea statelor membre.

h) Procesorul contractului

Procesorul este o persoană fizică sau juridică, autoritate, instituție sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele persoanei responsabile.

i) Destinatar

Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, autoritate, instituție sau alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu un terț. Autoritățile care pot primi date cu caracter personal ca parte a unei anchete specifice în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației statelor membre nu sunt considerate destinatari.

j) Terți

Un terț este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism decât persoana vizată, persoana responsabilă, procesatorul și persoanele care sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal sub responsabilitatea directă a persoanei responsabile sau a procesatorului.

k) Consimțământul

Consimțământul este orice declarație de intenție voluntară, informată și neechivocă dată de persoana în cauză pentru cazul specific sub forma unei declarații sau a unei alte acțiuni afirmative neechivoce cu care persoana în cauză indică faptul că este de acord cu prelucrarea datelor personale.

2. Numele și adresa persoanei responsabile de prelucrare

Persoana responsabilă în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, a altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și a altor dispoziții cu caracter de protecție a datelor este:

persona service AG & Co. KG

Freisenbergstraße 31

58513 Lüdenscheid

Germania

Tel.: +49 (2351) 950-0

E-Mail: kunde@persona.de

Website: www.persona.de

3. Adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor este:

persona service AG & Co. KG

Centrul de competență - Protecția datelor -

Freisenbergstraße 31

58513 Lüdenscheid

Germania

Tel.: +49 (2351) 950-0

E-Mail: datenschutz@persona.de

Website: www.persona.de

Orice persoană în cauză poate contacta oricând direct responsabilul nostru cu protecția datelor pentru orice întrebări sau sugestii cu privire la protecția datelor.

4. Cookies

În scopuri de marketing, informațiile despre comportamentul de navigare al vizitatorilor site-ului web sunt colectate și stocate pe site-ul nostru, parțial sub formă anonimă sau pseudonimizată. Aceste date sunt salvate prin intermediul fișierelor text cookie de pe computerul dvs. De exemplu, poate fi urmărit cu ce browser și/sau din ce locație este accesat site-ul nostru web. Cu toate acestea, datele colectate nu fac posibilă identificarea personală a vizitatorilor individuali ai site-ului. Datele înregistrate pe site-ul nostru web sunt utilizate pentru a optimiza oferta noastră online. Orice altă utilizare sau dezvăluire către terți va avea loc numai cu acordul dumneavoastră expres.

În funcție de funcția respectivă și de scopul utilizării, cookie-urile se pot distinge astfel: cookie-uri obligatorii, cookie-uri de performanță, cookie-uri funcționale.

a) Cookie-uri obligatorii

Cookie-urile obligatorii sunt utilizate pentru buna utilizare a site-ului nostru web. Acestea garantează funcționalitățile care vă permit ca utilizator să operați site-ul.

b) Cookie-uri funcționale

Cookie-urile funcționale fac posibilă salvarea informațiilor furnizate atunci când vizitați site-ul web (de ex. selectarea locației în căutarea unui loc de muncă) și vă oferă ca utilizator funcționalități îmbunătățite și personalizate. Cookie-urile funcționale permit, de asemenea, redarea videoclipurilor, de exemplu. Sunt colectate doar informații anonimizate, mișcările dvs. în afara site-ului nostru web nu pot fi urmărite.

c) Cookie-uri de performanță

Cookie-urile de performanță sunt folosite pentru a colecta informații despre modul în care este utilizat site-ul nostru web, de exemplu ce pagini vizitează utilizatorii cel mai des sau dacă sunt afișate mesaje de eroare. Informațiile colectate sunt agregate și anonime. Cookie-urile de performanță sunt utilizate exclusiv pentru a îmbunătăți performanța site-ului nostru web și pentru a-l optimiza pentru utilizator.

Aveți opțiunea de a ajusta, restricționa sau obiecta la utilizarea cookie-urilor și la analiza comportamentului dvs. de navigare. Puteți gestiona acest lucru independent în setările browserelor obișnuite:

• Google Chrome: Faceți clic pe blocare (pentru paginile certificate SSL) sau pe simbolul informațional (i) de lângă linia de adresă din partea superioară a paginii

• Firefox: Faceți clic pe simbolul cu „trei linii” de lângă adresa web din zona din dreapta sus. Urmați caseta de dialog „Setări“. Gestionarea cookie-urilor poate fi găsită la „Protecția datelor & istoricul”.

• Internet-Explorer: În zona superioară, selectați butonul „Instrumente” > „Opțiuni Internet”. Faceți clic pe fila „Confidențialitate” și sub Setări selectați elementul „Avansat” cu opțiunile de gestionare pentru cookie-uri.

Pentru a vizualiza și modifica setările cookie-urilor valabile pentru această pagină, faceți clic aici.

5. Audiența personalizată Facebook

Site-ul web folosește și funcția de remarketing „Audiențe personalizate“ al Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook“). Acest lucru permite utilizatorilor site-ului web să li se afișeze reclame bazate pe interese („Facebook Ads”) atunci când accesează rețeaua socială Facebook sau alte site-uri web care folosesc, de asemenea, procesul. Suntem interesați să vă afișăm reclame care vă interesează pentru a face site-ul nostru mai interesant pentru dvs.

Datorită instrumentelor de marketing utilizate, precum Facebook Pixels, browserul dvs. stabilește automat o conexiune directă cu serverul Facebook. Nu avem nicio influență asupra sferei și utilizării ulterioare a datelor colectate de Facebook prin utilizarea acestui instrument și, prin urmare, vă informăm în funcție de nivelul nostru de cunoștințe: prin integrarea audiențelor personalizate Facebook, Facebook primește informația că ați accesat site-ul nostru sau că ați dat clic pe o reclamă de la noi. Dacă sunteți înregistrat la un serviciu Facebook, Facebook vă poate atribui vizita în contul dvs. Chiar dacă nu sunteți înregistrat pe Facebook sau nu v-ați conectat, există posibilitatea ca furnizorul să vă afle și să vă salveze adresa IP și alte caracteristici de identificare.

Dezactivarea funcției „Audiențe personalizate Facebook” este posibilă [aici și] pentru utilizatorii conectați pe www.facebook.com/settings/.

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. este art. 6 alineatul 1 paragraful 1 lit. f GDPR. Informații suplimentare despre prelucrarea datelor de către Facebook sunt disponibile la www.facebook.com/about/privacy.

6. LinkedIn Insight Tag

În plus, folosim pe site-ul nostru web așa-numita urmărire a conversiilor cu LinkedIn Insights Tag, un instrument de la LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda. În acest scop LinkedIn Insight Tag este integrat pe site-ul nostru și un cookie este plasat pe dispozitivul dvs. final de către LinkedIn. Astfel LinkedIn este informat că ați vizitat site-ul nostru, prin care este colectată și adresa dvs. IP. În plus, marcajele temporale și evenimentele sunt salvate ca și vizualizări de pagină. Acest lucru ne permite să evaluăm statistic utilizarea site-ului nostru web pentru a-l optimiza în mod constant. Așa aflăm prin ce anunț LinkedIn sau interacțiune pe LinkedIn ați ajuns pe site-ul nostru. Acest lucru ne permite să controlăm mai bine afișarea reclamelor noastre.

Mai multe informații despre urmărirea conversiilor pot fi găsite la https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht. Vă rugăm să rețineți că datele pot fi stocate și prelucrate de LinkedIn astfel încât să fie posibilă o conexiune la profilul de utilizator respectiv, iar LinkedIn să poată folosi datele în propriile scopuri de publicitate. Pentru mai multe informații, consultați politica de confidențialitate a LinkedIn la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Puteți refuza ca LinkedIn să vă analizeze comportamentul de utilizare și să afișeze recomandări bazate pe interese prin https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

7. Colectarea datelor și informațiilor generale

Site-ul nostru colectează o serie de date și informații generale de fiecare dată când site-ul web este accesat de către o persoană vizată sau de un sistem automat. Aceste date și informații generale sunt stocate în logfiles ale serverului. Pot fi detectate (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare ajunge pe site-ul nostru (așa-numitul referrer), (4) sub-site-urile web care pot fi controlate prin intermediul unui sistem de acces pe site-ul nostru web, (5) data și ora accesului la site-ul web, (6) o adresă de protocol de internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de acces și (8) alte date și informații similare care servesc la evitarea pericolului în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie informațională.

Când folosim aceste date și informații generale, nu tragem nicio concluzie despre persoana în cauză. Aceste informații sunt în special necesare pentru (1) livrarea corectă a conținutului site-ului nostru web, (2) optimizarea conținutului site-ului nostru și publicitatea pentru acesta, (3) asigurarea funcționalității pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie informațională și a tehnologiei site-ului nostru web și (4) să ofere autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru aplicarea legii în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, aceste date și informații colectate în mod anonim sunt evaluate de noi, pe de o parte, statistic și, în plus, cu scopul de a crește protecția datelor și securitatea datelor în compania noastră, pentru a asigura în cele din urmă un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate de noi. Datele anonime din fișierele jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de o persoană vizată.

8. Înregistrare pe site-ul nostru

Persoana vizată are opțiunea de a se înregistra pe site-ul persoanei responsabile de prelucrare prin furnizarea de date cu caracter personal. Ce date cu caracter personal sunt transmise persoanei responsabile de prelucrare rezultă din respectiva mască de intrare utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către persoana responsabilă cu prelucrarea și în scopurile proprii. Persoana responsabilă cu prelucrarea poate aranja ca datele să fie transmise unuia sau mai multor procesatori, de exemplu un furnizor de servicii de coletărie, care utilizează și datele personale exclusiv pentru uz intern atribuibil persoanei responsabile cu prelucrarea.

Prin înregistrarea pe site-ul persoanei responsabile de prelucrare, se salvează și adresa IP atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) persoanei în cauză, data și ora înregistrării. Aceste date sunt stocate pe baza faptului că aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a permite investigarea infracțiunilor. În acest sens, stocarea acestor date este necesară pentru a proteja persoana responsabilă de prelucrare. Aceste date nu sunt transmise terților, cu excepția cazului în care există obligația legală de a le transmite sau transmiterea este utilizată pentru urmărirea penală.

Înregistrarea persoanei vizate cu furnizarea voluntară de date cu caracter personal permite operatorului de date să ofere persoanei vizate conținut sau servicii care, datorită naturii problemei, pot fi oferite doar utilizatorilor înregistrați. Persoanele înregistrate sunt libere să schimbe în orice moment datele personale furnizate în timpul înregistrării sau să le șteargă complet din baza de date a persoanei responsabile de prelucrare.

Persoana responsabilă cu prelucrarea va furniza informații fiecărei persoane interesate în orice moment, la cerere, despre datele cu caracter personal care sunt stocate despre persoana respectivă. În plus, persoana responsabilă cu prelucrarea corectează sau șterge datele cu caracter personal la cererea sau sfatul persoanei în cauză, cu condiția să nu existe cerințe legale de păstrare. Toți angajații persoanei responsabile de prelucrare sunt disponibile persoanei vizate ca persoane de contact în acest context.

9. Abonarea la newsletter-ul nostru

Pe site-ul nostru web, utilizatorii au posibilitatea de a se abona la newsletter-ul companiei noastre. Masca de introducere utilizată în acest scop determină ce date cu caracter personal sunt transmise persoanei responsabile de prelucrare la comanda buletinului informativ.

Ne informăm clienții și partenerii de afaceri la intervale regulate prin intermediul unui buletin informativ despre ofertele companiei. Buletinul informativ al companiei noastre poate fi primit de către persoana în cauză numai dacă (1) persoana în cauză are o adresă de e-mail validă și (2) persoana în cauză se înregistrează pentru a primi buletinul informativ. Din motive legale, un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail introdusă de o persoană în cauză pentru prima dată pentru trimiterea buletinului informativ folosind procedura de dublă înscriere. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a verifica dacă proprietarul adresei de e-mail, ca persoană în cauză, a autorizat primirea buletinului informativ.

O dată cu înregistrarea la newsletter salvăm și adresa IP atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) al sistemului informatic utilizat de persoana în cauză la momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a putea urmări utilizarea (posibilă) abuzivă a adresei de e-mail a persoanei vizate într-un moment ulterior și, prin urmare, servește la asigurarea protecției juridice a persoanei responsabile de prelucrare.

Datele personale colectate la înregistrarea la newsletter vor fi utilizate numai pentru a trimite newsletter-ul nostru. În plus, abonații la buletinul informativ ar putea fi informați prin e-mail dacă acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului buletin informativ sau pentru o înregistrare relevantă, deoarece acest lucru ar putea fi cazul în cazul modificărilor ofertei buletinului informativ sau modificărilor condițiilor tehnice. Datele personale colectate ca parte a serviciului newsletter nu vor fi transmise către terți. Persoana vizată poate anula abonamentul la newsletter-ul nostru în orice moment. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal pe care persoana vizată ni l-a dat pentru trimiterea buletinului informativ poate fi revocat oricând. În fiecare buletin informativ există un link corespunzător în scopul revocării consimțământului. Există, de asemenea, opțiunea de a vă dezabona de la buletinul informativ expediat direct pe site-ul web al persoanei responsabile de prelucrare sau de a informa persoana responsabilă de procesarea acestui lucru într-un alt mod.

10. Urmărirea buletinului informativ

Buletinele noastre informative conțin așa-numiții pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural care este încorporat în e-mail-uri care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea fișierului jurnal și analiza fișierului jurnal. Acest lucru permite efectuarea unei evaluări statistice a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Folosind pixelul de urmărire încorporat, putem vedea dacă și când un e-mail a fost deschis de către o persoană vizată și ce legături din e-mail au fost apelate de către persoana vizată.

Astfel de date personale colectate prin intermediul pixelilor de urmărire conținute în buletinele informative sunt stocate și evaluate de persoana responsabilă cu prelucrarea pentru a optimiza expedierea buletinelor informative și pentru a adapta mai bine conținutul buletinelor informative viitoare la interesele persoanelor în cauză. Aceste date personale nu vor fi transmise către terți. Persoanele afectate au dreptul în orice moment să revoce declarația de consimțământ separată relevantă, dată prin procedura de dublă înscriere. După o revocare, aceste date personale vor fi șterse de către persoana responsabilă cu prelucrarea. Interpretăm automat dezabonarea de la primirea buletinului informativ ca o revocare.

11. Opțiuni de contact prin intermediul site-ului web

Datorită reglementărilor legale, site-ul nostru web conține informații care permit contactul electronic rapid cu compania noastră și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală pentru așa-numita poștă electronică (adresa de e-mail). Dacă o persoană vizată contactează persoana responsabilă de prelucrare prin e-mail sau un formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată vor fi salvate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată persoanei responsabile de prelucrare sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Aceste date personale nu sunt transmise către terți.

12. Ștergerea de rutină și blocarea datelor cu caracter personal

Persoana responsabilă de procesare procesează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada de timp necesară pentru atingerea scopului de stocare sau dacă acest lucru este specificat de directivele și reglementările europene sau de un alt legislator în legi sau reglementări, care este la dispozițita persoanei responsabile cu prelucrarea.

În cazul în care scopul stocării nu se mai aplică sau dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de directivele și reglementările europene sau de un alt legislator responsabil, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse la o ștergere de rutină în conformitate cu dispozițiile legale.

13. Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul la confirmare

Fiecare persoană în cauză are dreptul acordat de directiva europeană și furnizorul de reglementări de a solicita confirmarea persoanei responsabile cu prelucrarea dacă datele cu caracter personal în cauză sunt prelucrate. Dacă o persoană vizată dorește să facă uz de acest drept la confirmare, poate contacta oricând un angajat al persoanei responsabile de prelucrare.

b) Dreptul la informare

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de legiuitorul european al directivelor și reglementărilor, de a primi informații gratuite despre datele personale stocate despre el și o copie a acestor informații de la persoana responsabilă cu prelucrarea în orice moment. În plus, directivele și reglementările europene acordă persoanei vizate acces la următoarele informații:

• scopurile procesării.

• categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate..

• destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost dezvăluite sau sunt încă dezvăluite datele personale, în special destinatarilor din țări terțe sau organizațiilor internaționale.

• dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru determinarea acestei durate.

• existența unui drept la corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc sau la restricționarea prelucrării de către persoana responsabilă sau dreptul de a obiecta la această prelucrare.

• existența unui drept de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

• dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: toate informațiile disponibile cu privire la originea datelor.

• existența luării de decizii automatizate, inclusiv profilarea în conformitate cu articolul 22 alineatele 1 și 4 GDPR și - cel puțin în aceste cazuri - informații semnificative despre logica implicată și domeniul de aplicare și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În plus, persoana vizată are dreptul la informații cu privire la faptul dacă datele cu caracter personal au fost transmise către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul să primească informații despre garanțiile corespunzătoare în legătură cu transmisia.

Dacă o persoană vizată dorește să își exercite acest drept la informații, poate contacta oricând un angajat al persoanei responsabile de prelucrare.

c) Dreptul la rectificare

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european de directive și reglementări de a solicita corectarea imediată a datelor cu caracter personal incorecte care o privește. În plus, persoana vizată are dreptul, ținând seama de scopurile prelucrării, să solicite completarea datelor cu caracter personal incomplete - inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

Dacă o persoană vizată dorește să exercite acest drept la rectificare, poate contacta oricând un angajat al persoanei responsabile de prelucrare.

d) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de directiva europeană și furnizorul de reglementări de a cere persoanei responsabile de prelucrare să șteargă imediat datele cu caracter personal care o privesc, cu condiția să se aplice unul dintre următoarele motive și în măsura în care prelucrarea nu este necesară:

• Datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în alt mod sau în scopuri pentru care nu mai sunt necesare.

• Persoana vizată își revocă consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în conformitate cu Art. 6 alineatul 1 litera a GDPR sau Art. 9 alineatul 2 litera a GDPR și nu există nici un alt temei legal pentru prelucrare.

• Persoana în cauză se opune prelucrării în conformitate cu Art. 21 alineatul 1 GDPR și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau persoana în cauză se opune în conformitate cu Art. 21 alineatul 2 GDPR.

• Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

• Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației statelor membre la care este supusă persoana responsabilă.

• Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu Art. 8 alineatul 1 GDPR.

Dacă se aplică unul dintre motivele de mai sus și o persoană vizată dorește ca datele personale stocate de noi să fie șterse, acesta poate contacta oricând un angajat al persoanei responsabile de prelucrare. Angajatul nostru va avea grijă ca cererea de ștergere să fie îndeplinită imediat.

În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice de către noi și compania noastră, în calitate de persoană responsabilă, este obligată să șteargă datele cu caracter personal în conformitate cu Art. 17 alineatul 1 GDPR vom lua măsurile adecvate, inclusiv măsuri tehnice, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare să informăm ceilalți procesatori de date care prelucrează datele cu caracter personal publicate că persoana vizată a solicitat ștergerea tuturor linkurilor către aceste date cu caracter personal sau a copiilor sau replicărilor acestor date cu caracter personal de la acești alți procesatori de date, atât timp cât procesarea nu este necesară.  Angajatul nostru va aranja cele necesare în cazuri individuale.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de legiuitorul european al directivelor și reglementărilor, de a solicita operatorului să restricționeze prelucrarea dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

• Corectitudinea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată pentru o perioadă care permite persoanei responsabile să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal.

• Prelucrarea este ilegală, persoana vizată refuză ștergerea datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.

• Persoana responsabilă nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana în cauză are nevoie de acestea pentru a afirma, exercita sau apăra creanțe legale.

• Persoana în cauză a depus o obiecție la prelucrare în conf. cu Art. 21 alineatul 1 GDPR și nu s-a stabilit încă dacă motivele legitime ale persoanei responsabile sunt mai mari decât cele ale persoanei în cauză.

Dacă una dintre condițiile de mai sus este îndeplinită și o persoană în cauză ar dori să solicite restricționarea datelor personale stocate de noi, poate contacta oricând un angajat al persoanei responsabile de prelucrare. Angajații noștri vor aranja restricționarea procesării.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european de directive și reglementări de a primi datele cu caracter personal care le privesc, care au fost puse la dispoziția unei persoane responsabile de către persoana în cauză, într-un format structurat, comun și care poate fi citit automat. De asemenea, are dreptul de a transfera aceste date către o altă persoană responsabilă, fără obstacole de la persoana responsabilă căreia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul conf. Art. 6 alineatul 1 litera a GDPR sau Art. 9 alineatul 2 litera a GDPR sau pe un contract conform Art. 6 alineatul 1 litera b GDPR și prelucrarea are loc cu ajutorul unor proceduri automate, cu condiția ca prelucrarea să nu fie necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care este în interes public sau are loc în exercitarea autorității oficiale care a fost atribuită persoanei responsabile.

Mai mult, atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu Art. 20 alineatul 1 GDPR, persoana vizată are dreptul de a transmite datele cu caracter personal direct de la o persoană responsabilă la alta, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și este furnizat acest lucru nu afectează drepturile și libertățile altor persoane.

Persoana în cauză poate contacta oricând unul dintre angajații noștri pentru a-și revendica dreptul la portabilitatea datelor.

g) Dreptul de a obiecta

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european de directive și reglementări de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la acestea, care se bazează pe art. 6 alineatul 1 litera e sau f GDPR, pentru a obiecta. Acest lucru se aplică și profilării pe baza acestor prevederi.

În cazul unei obiecții, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime imperioase pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Dacă prelucrăm date cu caracter personal pentru a opera poșta directă, persoana vizată are dreptul să se opună oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul unei astfel de publicități. Acest lucru se aplică și profilării în măsura în care este legat de o astfel de corespondență directă. În cazul în care persoana vizată se opune procesării de către persona service AG & Co. KG în scopuri de marketing direct, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive care decurg din situația sa particulară, să se opună prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la acesta, care sunt efectuate de noi în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu art. 89 alineatul 1 GDPR, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

Persoana vizată ne poate contacta direct pentru a-și exercita dreptul de a obiecta. Persoana vizată este, de asemenea, liberă, în legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale, indiferent de Directiva 2002/58/CE, să își exercite dreptul de opoziție prin intermediul unor proceduri automate în care sunt utilizate specificațiile tehnice.

h) Decizii automate în cazuri individuale, inclusiv profilarea

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european de directive și reglementări de a nu fi supusă unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată - inclusiv profilarea - care are efecte juridice asupra acestora sau care o afectează în mod semnificativ într-un mod similar, dacă decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și persoana responsabilă sau (2) este permisă pe baza legislației Uniunii sau a statelor membre la care este supusă persoana responsabilă și aceste legislații iau măsurile adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile, precum și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) se face cu acordul expres al persoanei vizate.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și persoana responsabilă sau (2) este luată cu consimțământul expres al persoanei vizate, vom lua măsurile adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei afectate, care include cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea persoanei responsabile, de a-și exprima propriul punct de vedere și de a contesta decizia.

Dacă persoana vizată dorește să își afirme drepturile cu privire la deciziile automatizate, poate contacta oricând un angajat al operatorului.

i) Dreptul de a retrage consimțământul în conformitate cu legea privind protecția datelor

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european de directive și reglementări de a revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă persoana în cauză dorește să își afirme dreptul de a retrage consimțământul, poate contacta oricând un angajat al persoanei responsabile de prelucrare.

14. Protecția datelor în aplicații și în procesul de aplicare

Persoana responsabilă cu prelucrarea colectează și prelucrează datele personale ale solicitanților în scopul gestionării procesului de solicitare. Prelucrarea se poate face și electronic. Acest lucru este în special cazul în care un solicitant trimite documentele relevante ale cererii pe cale electronică, de exemplu prin e-mail sau printr-un formular web de pe site, persoanei responsabile de prelucrare.

Pentru procesarea unei cereri, serviciul personal colectează și procesează verbal sau în scris toate documentele ca parte a procesului de aplicare, precum și toate informațiile și documentele derivate din aceasta cu software-ul de gestionare a aplicațiilor „HR4YOU”.

În cazul în care persoana responsabilă cu prelucrarea încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul prelucrării raportului de muncă în conformitate cu prevederile legale. În cazul în care persoana responsabilă de prelucrare nu încheie un contract de muncă cu solicitantul, documentele cererii vor fi șterse automat la șase săptămâni de la notificarea deciziei de respingere, cu condiția ca ștergerea să nu intre în conflict cu orice alte interese legitime ale persoanei responsabile de prelucrare. Un alt interes legitim în acest sens este, de exemplu, dovada sexului în cadrul procedurilor în temeiul Legii privind tratarea generală în egalitate (AGG).

Informații suplimentare despre protecția datelor în procesul de aplicare pot fi găsite aici.

15. Colectarea datelor cererii prin intermediul formularului de contact

Fiecare persoană vizată are posibilitatea de a aplica pentru acest post folosind un formular de contact din anunțurile de locuri de muncă. Pentru o contactare inițială, de bază, solicitantul completează formularul de pe site pentru a putea fi identificat în mod clar în proces (prenume, nume, adresă de e-mail, număr de telefon, mesaj text la alegere). Înainte de a-și trimite datele personale, persoana în cauză confirmă prin bifarea unei căsuțe faptul că persona service AG & Co. KG poate salva datele sale pentru procesul de aplicare și că persona service AG & Co. KG poate contacta persoana în cauză. Aceste date personale nu vor fi transmise unor terți.

16. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea etracker

Furnizorul acestui site web utilizează serviciile etracker GmbH din Hamburg, Germania (www.etracker.com) pentru a analiza datele de utilizare. În mod implicit, etracker nu folosește cookie-uri. Dacă sunteți de acord în mod explicit cu setarea cookie-urilor de analiză, vor fi utilizate cookie-uri care permit o analiză statistică a utilizării acestui site de către vizitatorii săi și afișarea conținutului sau a publicității legate de utilizare. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului de către browserul de internet. Cookie-urile etracker nu conțin nicio informație care să permită identificarea unui utilizator.

Datele generate cu etracker sunt procesate și stocate de etracker exclusiv în Germania în numele furnizorului acestui site web și, prin urmare, sunt supuse legilor și standardelor stricte din Germania și Europa privind protecția datelor. În acest sens, etracker a fost verificat, certificat și acordat independent sigiliul de aprobare pentru protecția datelor ePrivacyseal.

Prelucrarea datelor are loc pe baza prevederilor legale ale Art. 6 alineatul.1 lit. f (interes legitim) din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Preocuparea noastră în sensul GDPR (interes legitim) este optimizarea ofertei noastre online și a site-ului nostru web. Deoarece confidențialitatea vizitatorilor noștri este importantă pentru noi, datele care pot permite o trimitere la o persoană individuală, cum ar fi adresa IP, datele de conectare sau ID-ul dispozitivului, sunt anonimizate sau pseudonimizate cât mai curând posibil. Orice altă utilizare, combinație cu alte date sau dezvăluirea către terți nu va avea loc.

Vă puteți opune oricând procesării datelor descrise mai sus. Contradicția nu are consecințe negative.

- Datele mele ca si visitator sunt incluse în Web-Analyse.

Informații suplimentare despre protecția datelor la etracker pot fi găsite aici.

Dacă ați activat funcția „Nu urmăriți” în browserul dvs., nu vom primi date de vizitare de la dvs.

 

17. Google Tag Manager

Introducem Google Tag Manager. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Tag Manager este o aplicație pe care o folosim pentru a putea integra pe site-ul nostru instrumente de urmărire sau de statistică și alte tehnologii. Google Tag Manager în sine nu creează niciun profil de utilizator, nu salvează niciun cookie și nu efectuează nicio analiză independentă. Este folosit doar pentru administrarea și afișarea instrumentelor integrate prin intermediul acestuia. Cu toate acestea, Google Tag Manager înregistrează adresa dvs. IP, care poate fi transmisă și companiei-mamă a Google din Statele Unite.

Folosirea Google Tag Manager se face pe baza art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în integrarea și gestionarea rapidă și ușoară a diferitelor instrumente de pe site-ul său. Dacă s-a solicitat acordul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR și § 25 alin. 1 TTDPA, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de ex. amprentarea dispozitivului) în sensul TTDPA. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

18. Prevederi privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Facebook

Acest site web folosește funcții de social media de la Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Puteți partaja conținut pe rețeaua socială Facebook utilizând butoanele Facebook Like integrate - butonul Facebook Like. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Art. 6 alineatul 1 subalineatul 1 litera f) GDPR interesul legitim în optimizarea ofertei site-ului web. Când se accesează o pagină cu butonul Facebook Like integrat, se stabilește o conexiune între browserul utilizat și serverele Facebook. Pentru a preveni această conexiune imediată, acest site web folosește o soluție în care acest transfer are loc numai atunci când este apăsat butonul Like Facebook. Datele sunt transferate pe Facebook numai când faceți clic pe butonul Facebook Like pentru a doua oară. Dacă aveți un cont Facebook, aceste date pot fi legate de acesta. Dacă nu doriți ca aceste date să fie atribuite contului dvs. de Facebook, vă rugăm să vă deconectați de la Facebook înainte de a vizita pagina noastră și ștergeți cookie-urile din browserul dvs. Facebook a validat acordul de protecție a datelor „Privacy Shield” dintre SUA și UE. Puteți afla mai multe despre protecția datelor Facebook la de-de.facebook.com/privacy/explanation.

19. Prevederi privind protecția datelor pentru aplicarea și utilizarea LinkedIn

Persoana responsabilă cu prelucrarea are componente integrate ale corporației LinkedIn pe acest site web. LinkedIn este o rețea socială bazată pe internet, care permite utilizatorilor să se conecteze cu contactele de afaceri existente și să facă noi contacte de afaceri. Peste 400 de milioane de persoane înregistrate folosesc LinkedIn în peste 200 de țări. Acest lucru face ca LinkedIn să fie în prezent cea mai mare platformă pentru contacte de afaceri și unul dintre cele mai vizitate site-uri web din lume.

Compania de operare a LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SUA. LinkedIn Irlanda. Pentru problemele de protecție a datelor în afara SUA este responsabil Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda.

De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, care este echipat cu o componentă LinkedIn (plug-in LinkedIn), această componentă determină browserul utilizat de persoana în cauză să descarce o reprezentare corespunzătoare a componentei LinkedIn. Informații suplimentare despre pluginurile LinkedIn pot fi găsite la developer.linkedin.com/plugins. Ca parte a acestui proces tehnic, LinkedIn primește cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru este vizitată de persoana în cauză.

Dacă persoana în cauză este conectată la LinkedIn în același timp, LinkedIn recunoaște subpagina specifică a site-ului nostru pe care persoana în cauză o vizitează la fiecare vizită pe site-ul nostru de către persoana în cauză și pe toată durata șederii respective pe site-ul nostru. Aceste informații sunt colectate de componenta LinkedIn și atribuite contului LinkedIn respectiv al persoanei vizate de către LinkedIn. Dacă persoana în cauză activează un buton LinkedIn integrat pe site-ul nostru, LinkedIn atribuie aceste informații contului personal de utilizator LinkedIn al persoanei în cauză și salvează aceste date personale.

LinkedIn primește întotdeauna informații prin intermediul componentei LinkedIn că persoana în cauză a vizitat site-ul nostru web dacă persoana în cauză este conectată la LinkedIn în același timp cu accesarea site-ului nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana în cauză face clic sau nu pe componenta LinkedIn. Dacă persoana vizată nu dorește ca aceste informații să fie transmise către LinkedIn, pot împiedica transmiterea deconectându-se din contul lor LinkedIn înainte de a apela site-ul nostru web.

La www.linkedin.com/psettings/guest-controls, LinkedIn oferă opțiunea de a vă dezabona de la mesaje de e-mail, mesaje SMS și reclame vizate, precum și gestionarea setărilor de publicitate. LinkedIn folosește și parteneri precum Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua și Lotame, care pot seta cookie-uri. Astfel de cookie-uri pot fi respinse la www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din LinkedIn sunt disponibile la www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politica privind cookie-urile LinkedIn este disponibilă la www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

20. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Xing

Dorim să vă informăm aici despre prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul butonului de partajare XING.

„Butonul de partajare XING” este utilizat pe acest site web. Când accesați acest site web, browserul dvs. va stabili o conexiune pe termen scurt cu serverele XING cu care sunt efectuate funcțiile „Butonul de partajare XING” (în special calculul/afișarea valorii contorului). XING nu salvează niciuna dintre datele dvs. personale atunci când accesați acest site web. În special, XING nu salvează nicio adresă IP. De asemenea, nu există o evaluare a comportamentului dvs. de utilizare prin utilizarea cookie-urilor în legătură cu „Butonul de partajare XING”. Informațiile actuale privind protecția datelor de pe „Butonul de partajare XING” și informații suplimentare pot fi găsite pe acest site web:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

21. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea YouTube

Operatorul de date are componente integrate de pe YouTube pe acest site web. YouTube este un portal video pe internet care permite editorilor video să posteze videoclipuri gratuit și altor utilizatori să le vadă, să le evalueze și să le comenteze gratuit. YouTube permite publicarea tuturor tipurilor de videoclipuri, motiv pentru care se pot accesa programe complete de film și TV, dar și videoclipuri muzicale, trailere sau videoclipuri realizate de utilizatori înșiși prin intermediul portalului de internet.

YouTube este operat de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operată de persoana responsabilă cu prelucrarea și pe care a fost integrată o componentă YouTube (video YouTube), browserul de internet din sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză este înlocuit automat de componenta YouTube respectivă, care vă solicită să descărcați o reprezentare a componentei YouTube corespunzătoare de pe YouTube. Informații suplimentare despre YouTube pot fi găsite la www.youtube.com/yt/about/de/. Ca parte a acestui proces tehnic, YouTube și Google dobândesc cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru este vizitată de persoana în cauză.

Dacă persoana în cauză este conectată la YouTube în același timp, YouTube recunoaște ce subpagină specifică a site-ului nostru vizită de persoana în cauză, apelând o subpagină care conține un videoclip YouTube. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și atribuite contului respectiv YouTube al persoanei în cauză.

YouTube și Google primesc întotdeauna informații prin intermediul componentei YouTube că persoana în cauză a vizitat site-ul nostru web dacă persoana în cauză este conectată la YouTube în același timp cu accesarea site-ului nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana în cauză face clic sau nu pe un videoclip YouTube. Dacă persoana în cauză nu dorește ca aceste informații să fie transmise către YouTube și Google, aceasta poate împiedica transmiterea deconectându-se din contul său YouTube înainte de a apela site-ul nostru web.

Reglementările privind protecția datelor publicate de YouTube, care sunt disponibile la www.google.de/intl/de/policies/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către YouTube și Google.

22. Urmărirea fontului web

Ce informații colectăm de la dvs.?

Când accesați site-ul nostru web, un script de urmărire a fontului web este activat și ID-ul (anonimizat) este transmis către Monotype GmbH. Această adresă IP este transmisă pentru a număra vizualizările de pagină pentru facturarea noastră cu furnizorul de fonturi web și pentru a preveni utilizarea ilegală a software-ului pentru fonturi web (Art. 6 alin. 1 litera F GDPR). Cu toate acestea, adresele IP nu ne sunt transmise, stocate sau procesate în alt mod de către furnizorul nostru terț.

Cum folosește furnizorul de fonturi web informațiile pe care le colectăm de la dvs.? Salvează numărul de identificare a proiectului fontului web anonimizat timp de 30 de zile în fișiere jurnal criptate cu aceste date pentru a extrage numărul lunar de vizualizări de pagină. După extragerea și salvarea numărului de vizualizări de pagină, fișierele jurnal sunt șterse. Puteți găsi mai multe informații despre furnizorul de fonturi web la: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy  

23. Prevederi privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea Google Web Fonts

Utilizăm fonturi externe, așa-numitele Google Web Fonts, pe site. Google Fonts este un serviciu furnizat de Google Inc. ("Google"). Aceste fonturi web sunt integrate printr-un apel de server, de obicei un server Google din SUA. Aceasta va spune serverului pe care dintre site-urile noastre web le-ați vizitat. Adresa IP a browserului dispozitivului final al vizitatorului acestui site este, de asemenea, salvată de Google. Puteți găsi mai multe informații în informațiile Google privind protecția datelor, pe care le puteți accesa aici:

https://fonts.google.com/about

https://policies.google.com/privacy?hl=de

24. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Google Maps

Folosim Google Maps pe site-ul nostru web pentru a ne arăta locația. Acesta este un serviciu furnizat de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, denumit în continuare „Google”.

Prin certificarea conform scutului de protecție a datelor UE-SUA („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active, Google garantează că cerințele UE privind protecția datelor se aplică și prelucrării datelor în SUA.

Pentru a permite afișarea anumitor fonturi pe site-ul nostru, o conexiune la serverul Google din SUA este stabilită la accesarea site-ului nostru web.

Dacă apelați componenta Google Maps integrată pe site-ul nostru, Google va salva un cookie pe dispozitivul dvs. prin intermediul browserului dvs. de internet. Setările și datele dvs. de utilizator sunt procesate pentru a afișa locația noastră și pentru a crea direcții. Nu putem exclude faptul că Google folosește servere în SUA.

Temeiul juridic este Art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul nostru legitim constă în optimizarea funcționalității site-ului nostru web.

Conexiunea la Google stabilită în acest mod îi permite Google să stabilească de la ce site web a fost trimisă solicitarea dvs. și la ce adresă IP urmează să fie trimise instrucțiunile.

Dacă nu sunteți de acord cu această procesare, aveți opțiunea de a împiedica instalarea cookie-urilor făcând setările corespunzătoare în browserul dvs. de internet. Puteți găsi detalii despre acest lucru la rubrica „Cookies” de mai sus.

În plus, Google Maps și informațiile obținute prin Google Maps sunt utilizate în conformitate cu Termenii de utilizare Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de și Termenii și condițiile pentru Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

În plus, Google oferă informații suplimentare la https://adssettings.google.com/authenticated și https://policies.google.com/privacy.

25. Temeiul juridic al prelucrării

Art. 6 I lit. a DGPR servește companiei noastre ca bază legală pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem consimțământul pentru un scop specific de procesare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, cu operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru livrarea de bunuri sau furnizarea altor servicii sau contraprestații, prelucrarea se bazează pe Art. 6 I lit. b GDPR. Același lucru se aplică operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în caz de întrebări cu privire la produsele sau serviciile noastre. În cazul în care compania noastră este supusă unei obligații legale care impune prelucrarea datelor cu caracter personal, de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe Art. 6 I lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator al companiei noastre ar fi rănit și numele său, vârsta, datele asigurărilor de sănătate sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, spital sau altei părți terțe. Astfel prelucrarea ar avea la bază Art. 6 I lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe Art. 6 I lit. f GDPR. Operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre bazele legale menționate anterior se bazează pe acest temei juridic dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unei terțe părți, cu condiția ca interesele, drepturile fundamentale și libertățile persoanei vizate să nu prevaleze. Ni se permite în special să efectuăm astfel de operațiuni de prelucrare, deoarece acestea au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. În acest sens, acesta a considerat că ar putea fi asumat un interes legitim dacă persoana în cauză este clientul persoanei responsabile (considerentul 47 teza 2 GDPR).

26. Vimeo

Acest site folosește plugin-uri ale portalului video Vimeo. Furnizorul este Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Dacă vizitați una dintre paginile noastre care conține un videoclip Vimeo, se va stabili o conexiune la serverele Vimeo. Serverul Vimeo este astfel informat care dintre paginile noastre le-ați vizitat. În plus Vimeo vă obține adresa dvs. IP. Acest lucru se aplică și dacă nu sunteți conectat la Vimeo sau nu aveți un cont Vimeo. Informațiile colectate de Vimeo sunt transmise serverului Vimeo din SUA. Dacă sunteți conectat la contul dvs. Vimeo, permiteți Vimeo să atribuie comportamentul dvs. de navigare direct profilului dvs. personal. Puteți preveni acest lucru prin deconectarea de la contul dvs. Vimeo. Vimeo utilizează module cookie sau tehnologii de recunoaștere comparabile (de ex. amprentarea dispozitivului) pentru a recunoaște vizitatorii site-ului web. Vimeo este folosit în interesul unor prezentări atractive a ofertelor noastre online. Acesta constituie un interes legitim în sensul Art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR. Dacă s-a solicitat acordul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR și § 25 alin. 1 TTDPA, în măsura în care consimțământul include stocarea cookie-urilor sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de ex. amprentarea dispozitivului) în sensul TTDPA. Consimțământul poate fi revocat în orice moment. Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE și, potrivit Vimeo, pe „interesele comerciale legitime”. Detalii pot fi găsite aici: https://vimeo.com/privacy. Mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor pot fi găsite în declarația Vimeo privind protecția datelor la: https://vimeo.com/privacy

27. Interese legitime în prelucrare care sunt urmărite de operator sau de o terță parte

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe  Art. 6 I lit. f GDPR este interesul nostru legitim de a ne desfășura activitatea în beneficiul bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

28. Durata pentru care sunt stocate datele cu caracter personal

Criteriul pentru durata stocării datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea termenului limită, datele relevante sunt șterse în mod curent, cu condiția să nu mai fie necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea contractului.

29. Dispoziții legale sau contractuale pentru furnizarea de date cu caracter personal; Cerință pentru încheierea contractului

Vă explicăm că furnizarea de date cu caracter personal este parțial cerută de lege (de exemplu, reglementări fiscale) sau că poate rezulta din reglementări contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual). Pentru a încheia un contract, uneori poate fi necesar ca o persoană vizată să ne furnizeze date cu caracter personal pe care ulterior trebuie să le prelucrăm. De exemplu, persoana în cauză este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când firma noastră încheie un contract cu aceasta. Nerespectarea datelor personale ar însemna că contractul nu ar putea fi încheiat cu persoana în cauză. Înainte ca persoana în cauză să furnizeze date cu caracter personal, persoana în cauză trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru îi explică persoanei în cauză, de la caz la caz, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută de lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există obligația de a furniza datele cu caracter personal și ce consecințe ar avea neprezentarea datelor cu caracter personal.

30. Existența procesului decizional automatizat

În calitate de companie responsabilă, nu folosim luarea automată a deciziilor sau profilarea.

Lüdenscheid, actualizat în decembrie 2022.

Notă: Toate denumirile se adresează tuturor genurilor.

35. Use of SalesViewer® technology

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.

© 2024 persona service AG & Co. KG
Toate drepturile rezervate