Ми раді вітати вас на нашому вебсайті! Дякуємо за інтерес до нашої компанії. Для нас дуже важливим є відповідальне поводження з вашими персональними даними. Тому закономірним для нас є дотримання положень про конфіденційність під час використання ваших персональних даних. Ми хочемо, щоб під час відвідування нашого вебсайту ви почували себе безпечно та комфортно.

Використання вебсайтів загалом можливе без будь-якого зазначення персональних даних. Проте, якщо суб’єкт даних хоче скористатися спеціальними послугами нашої компанії через вебсайт, може знадобитися обробка персональних даних. Якщо обробка персональних даних є необхідною, але для такої обробки відсутні законні підстави, зазвичай ми отримуємо згоду від суб’єкта даних.

Обробка персональних даних, наприклад, прізвища, адреси, адреси електронної пошти або номера телефону суб’єкта даних завжди здійснюється у відповідності до положень Генерального регламенту із захисту персональних даних та згідно з чинними національними положеннями про конфіденційність. За допомогою цієї Декларації про конфіденційність наша компанія хотіла би поінформувати громадськість про вид, обсяг та мету персональних даних, збір, використання та обробка яких здійснюється нами. Крім того, в цій Декларації про конфіденційність роз’яснюються права, що належать суб’єктам даних.

Як контролер ми реалізували численні технічні та організаційні заходи з метою забезпечення максимально повного захисту персональних даних, які обробляються на цьому вебсайті. Проте, передача даних через Інтернет загалом може виявляти прогалини в безпеці, тому абсолютний захист не можна забезпечити. Через це кожен суб’єкт даних на власний розсуд може передати нам персональні дані альтернативним шляхом, наприклад, телефоном.

1. Визначення термінів

Наша Декларація про конфіденційність ґрунтується на термінах, що використовувалися Європейським органом з видачі директив та розпоряджень під час прийняття Генерального регламенту із захисту персональних даних (DS-GVO). Наша Декларація про конфіденційність повинна бути чіткою та зрозумілою як для громадськості, так і для наших клієнтів, ділових партнерів, шукачів роботи та співробітників. Для забезпечення цього ми б хотіли спочатку дати пояснення щодо термінів, які використовуються.

У цій Декларації про конфіденційність, зокрема, ми використовуємо наступні терміни:

a) персональні дані

Персональні дані — сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована (надалі іменується «суб’єкт даних»). Ідентифікованою вважається фізична особа, яка може бути ідентифікована прямо або опосередковано, а саме шляхом посилання на ідентифікатор, наприклад, прізвище, ідентифікаційний номер, дані щодо місцезнаходження, ідентифікатор в Інтернеті або за допомогою певного атрибуту або комбінації атрибутів, які виражають фізичну, фізіологічну, генетичну, психічну, економічну, культурну або соціальну ідентичність цієї фізичної особи.

b) суб’єкт даних

Суб’єкт даних — це будь-яка фізична особа, яка ідентифікована або може бути ідентифікована, обробка персональних даних якої здійснюється контролером даних, відповідальним за це.

c) обробка

Обробка — це будь-яка дія, що виконується за допомогою автоматизованого процесу або без нього, або будь-яка послідовність дій, пов’язаних з персональними даними, наприклад, збір, облік, організація, упорядкування, зберігання, адаптування або внесення змін, зчитування, запит, використання, розкриття шляхом передачі, поширення або іншої форми надання інформації, систематизація або поєднання, обмеження, видалення або знищення.

d) обмеження обробки

Обмеження обробки — позначення збережених персональних даних з метою обмеження їхньої подальшої обробки.

e) профілювання

Профілювання — будь-який вид автоматизованої обробки персональних даних, яка полягає у їхньому використанні з метою оцінки певних особистих аспектів, що стосуються фізичної особи, а саме для аналізу або прогнозування аспектів щодо трудової діяльності, економічного становища, стану здоров’я, особистих уподобань, інтересів, надійності, поведінки, місця перебування або зміни місця проживання цієї фізичної особи.

f) псевдонімізація

Псевдонімізація — обробка персональних даних у такий спосіб, щоб персональні дані без використання додаткової інформації більше не можна було пов’язати з певним суб’єктом даних, якщо ця додаткова інформація зберігається окремо та підлягає проведенню технічних та організаційних заходів з метою забезпечення того, що персональні дані не можуть бути присвоєні фізичній особі, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

g) контролер даних або контролер даних, відповідальний за обробку

Контролер даних або контролер даних, відповідальний за обробку — це фізична або юридична особа, державний орган, установа або інший орган, який самостійно або разом з іншими визначає цілі й засоби обробки персональних даних. Водночас цілі й засоби такої обробки визначаються законодавством ЄС або країни-учасниці, а контролер даних чи певні критерії для його призначення можуть бути передбачені законодавством ЄС або країни-учасниці.

h) особа, яка здійснює обробку

Особа, яка здійснює обробку — фізична або юридична особа, державний орган, установа або інший орган, який обробляє персональні дані за дорученням контролера даних.

i) отримувач

Отримувач — фізична або юридична особа, державний орган, установа або інший орган, якому розкриваються персональні дані, незалежно від того, чи є вони третьою особою, чи ні. Проте державні органи, які можуть отримувати персональні дані в рамках певного запиту згідно з законодавством ЄС або країни-учасниці, не вважаються отримувачами.

j) третя особа

Третя особа — фізична або юридична особа, державний орган, установа або інший орган, за винятком суб’єкта даних, контролера даних, особи, яка обробляє дані, та осіб, які працюють під прямим керівництвом контролера даних або особи, яка обробляє дані, уповноважені обробляти персональні дані.

k) згода

Згода суб’єкта даних — будь-яка надана певна, інформована та однозначна вказівка на згоду суб’єкта даних, згідно з якою він у вигляді заяви або вчинення іншої однозначної підтверджувальної дії виражає згоду на обробку персональних даних, які стосуються його.

2. Назва та адреса контролера даних, відповідального за обробку

Контролером даних згідно з Генеральним регламентом із захисту персональних даних, іншими законами про захист даних, які застосовуються в країнах-учасницях ЄС та іншими положеннями, пов’язаними з захистом даних, є:

persona service AG & Co. KG
Freisenbergstraße 31
58513 Lüdenscheid
Німеччина

Тел.: +49 (2351) 950-0
Ел. пошта: kunde@persona.de
Вебсайт: www.persona.de 

3. Адреса уповноваженої особи з захисту даних

Уповноваженою особою з захисту даних контролера даних, відповідального за обробку, є:

persona service AG & Co. KG
Kompetenzcenter – Datenschutz –
Freisenbergstraße 31
58513 Lüdenscheid
Німеччина

Тел.: +49 (2351) 950-0
Ел. пошта: datenschutz@persona.de
Вебсайт: www.persona.de 

Будь-який суб’єкт даних може у будь-який час зв’язатися безпосередньо з уповноваженою особою з захисту даних зі всіма питаннями і пропозиціями стосовно захисту даних.

Для цілей маркетингу на нашому вебсайті здійснюється збір та зберігання інформації про поведінку відвідувачів вебсайту, частково в анонімному, частково в псевдонімізованому вигляді. Ці дані зберігаються у вашому комп’ютері у вигляді текстових файлів Cookie. Наприклад, можна прослідкувати, з якого браузера та/або з якого населеного пункту здійснюється доступ до нашого вебсайту. Проте отримані дані в жодному випадку не дають змогу особисто ідентифікувати окремих відвідувачів вебсайту. Дані, отримані на нашому вебсайті, використовуються для оптимізації наших онлайн-пропозицій. Будь-яке інше використання або передача даних третій особі здійснюються лише після отримання чіткої згоди від вас. 

Залежно від відповідної функції та призначення файли Cookie можна розрізняти таким чином: Суворо необхідні файли Cookie, файли Cookie для підвищення продуктивності, функціональні файли Cookie.

a) Суворо необхідні файли Cookie

Суворо необхідні файли Cookie призначені для безперебійного використання нашого вебсайту. Вони забезпечують функціональні можливості, що дозволяють вам як користувачу використовувати сайт.

b) Функціональні файли Cookie

Функціональні файли Cookie дозволяють зберігати дані, введені під час відвідування вебсайту (наприклад, вибір населеного пункту під час пошуку вакансій) та пропонувати вам як користувачу покращені, персоналізовані функціональні можливості. Функціональні файли Cookie дозволяють також, наприклад, відтворювати відео. Здійснюється збір лише анонімної інформації, тому ваші дії за межами нашого вебсайту не можуть прослідковуватися.

c) Файли Cookie для підвищення продуктивності

Файли Cookie для підвищення продуктивності застосовуються для збору інформації щодо способу використання нашого вебсайту, наприклад, які сторінки найчастіше відвідуються користувачем, або чи відображаються повідомлення про помилки. Водночас зібрані дані узагальнюються та є анонімними. Файли Cookie для підвищення продуктивності використовуються виключно для підвищення продуктивності нашого вебсайту та його оптимізації для користувачів.

Ви можете відкоригувати, обмежити або заперечити проти використання файлів Cookie та аналізу вашої поведінки під час перегляду сторінок. Керування можна здійснювати самостійно в налаштуваннях поширених браузерів:

 • Google Chrome: Натисніть на замок (для SSL-сертифікованих сторінок) або на символ «Інформація» (i) поруч з рядком адреси в верхній частині сторінки
 • Firefox: Натисніть справа в верхній частині на символ з «трьома рисками» поруч з веб-адресою. Перейдіть в діалоговому вікні в «Налаштування». Керування файлами Cookie знаходиться в розділі «Захист даних та історія».
 • Internet-Explorer: Оберіть у верхній панелі «Додатково» > «Налаштування Інтернету». Натисніть на вкладку «Захист даних» та оберіть в налаштуваннях пункт «Розширені» з параметрами керування для файлів Cookie. 

Для перегляду та зміни налаштувань файлів Cookie, дійсних для цієї сторінки, натисніть тут.

5. Facebook Custom Audience

Крім того, вебсайт використовує функцію ремаркетингу «Custom Audiences» компанії Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ірландія («Facebook»). Завдяки їй користувачам вебсайту в рамках відвідування соціальної мережі Facebook або інших вебсайтів, що використовують цей процес, відображаються рекламні оголошення на основі інтересів («Facebook-Ads»). Таким чином ми хочемо показувати вам рекламу, яка вас цікавить, щоб зробити наш вебсайт більш привабливим для вас.

За допомогою використовуваних маркетингових інструментів, наприклад таких, як Facebook Pixels, ваш браузер автоматично встановлює пряме з’єднання із сервером Facebook. Ми не впливаємо на обсяг та подальше використання даних, збір яких здійснюється Facebook за допомогою цього інструмента, тому надаємо вам інформацію відповідно до нашого рівня знань: Завдяки інтеграції Facebook Custom Audiences компанія Facebook отримує інформацію про те, що ви перейшли на відповідну сторінку нашого вебсайту або натиснули на розміщене нами оголошення. Якщо ви зареєстровані в одній із служб Facebook, тоді Facebook може прив’язати ваш візит до вашого акаунта. Навіть якщо ви не зареєстровані у Facebook або не ввійшли до системи, є ймовірність, що постачальник може виявити та зберегти вашу IP-адресу та інші ідентифікатори.

Деактивація функції «Facebook Custom Audiences» можлива [тут та] для користувачів, які увійшли до системи, за посиланням www.facebook.com/settings/.
Правовою підставою для обробки ваших даних є ст. 6 абз. 1 р. 1 літ. f Генерального регламенту із захисту персональних даних. Для отримання додаткової інформації щодо обробки даних Facebook див. www.facebook.com/about/privacy.

6. LinkedIn Insight Tag

Ми також використовуємо відстеження конверсій на нашому вебсайті за допомогою LinkedIn Insight Tag — інструменту від LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ірландія. З цією метою LinkedIn Insight Tag інтегрований на нашому вебсайті, а на вашому кінцевому пристрої LinkedIn встановлює файл Cookie. Таким чином LinkedIn збирає інформацію про те, що ви відвідали наш вебсайт, дані про вашу IP-адресу. Крім того, зберігаються часові позначки та події, наприклад, перегляди сторінок. Це дозволяє нам статистично оцінювати використання нашого вебсайту з метою його постійної оптимізації. Ми дізнаємося, наприклад, яке оголошення LinkedIn або взаємодія на LinkedIn перевели вас на наш вебсайт. Це дозволяє нам краще контролювати спосіб відображення наших оголошень.

Для отримання додаткової інформації про відстеження конверсій див. https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht. Враховуйте, що дані LinkedIn можуть зберігатися та оброблятися таким чином, щоб уможливити поєднання з відповідним профілем користувача, і LinkedIn може використовувати дані для власних рекламних цілей. Для отримання додаткової інформації див. Декларацію про конфіденційність LinkedIn за посиланням https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Ви можете заборонити LinkedIn аналізувати поведінку щодо використання та відображення рекомендацій на основі інтересів за посиланням https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

7. Збір загальних даних та інформації

Наш вебсайт здійснює збір ряду загальних даних та інформації щоразу, коли суб’єкт даних або автоматизована система звертаються до вебсайту. Ці загальні дані та інформація зберігаються в файлах журналів серверу. Можуть збиратися (1) використовувані типи та версії браузера, (2) операційна система, яка використовується системою, з якої здійснюється доступ, (3) вебсайт, з якого система, з якої здійснюється доступ, отримує доступ до нашого вебсайту (так звані джерела посилань), (4) підвебсайти, які контролюються системою, з якої здійснюється доступ, на нашому вебсайті, (5) дата і час здійснення доступу до вебсайту, (6) адреса інтернет-протоколу (IP-адреса), (7) інтернет-провайдер послуг системи, з якої здійснюється доступ, і (8) будь-які інші аналогічні дані та інформація, яка може використовуватися для запобігання небезпеці у випадку атак на наші системи інформаційних технологій.

У разі використання загальних даних та інформації ми не робимо жодних висновків про суб’єкта даних. Скоріше, інформація потрібна для (1) додавання контенту на наш вебсайт належним чином, (2) оптимізації контенту нашого вебсайту та реклами для нього, (3) забезпечення тривалого функціонування наших систем інформаційних технологій і технологій вебсайту та (4) надання правоохоронним органам інформації, необхідної для залучення до кримінальної відповідальності у випадку кібер-атаки. Тому ми автономно аналізуємо зібрані дані та інформацію за статистикою з метою підвищення захисту та безпеки даних нашого підприємства, а також забезпечення оптимального рівня захисту персональних даних, які ми обробляємо. Анонімні дані файлів журналів серверу зберігаються окремо від всіх персональних даних, наданих суб’єктом даних.

8. Реєстрація на нашому вебсайті

Суб’єкт даних може зареєструватися на вебсайті контролера даних, відповідального за обробку, шляхом надання персональних даних. У відповідній масці для введення даних, що використовується для реєстрації, зазначається, які саме персональні дані водночас передаються контролеру даних, відповідальному за обробку. Персональні дані, введені суб’єктом даних, збираються та зберігаються виключно для внутрішнього використання контролером даних, відповідальним за обробку, та у власних цілях. Контролер даних, відповідальний за обробку, може видати розпорядження про передачу даних одному або декільком особам, які здійснюють обробку, наприклад, кур’єрській службі, яка використовує персональні дані також виключно для внутрішнього використання, яке стосується контролера даних, відповідального за обробку.

Під час реєстрації на вебсайті контролера даних, відповідального за обробку, крім IP-адреси суб’єкта даних, наданій Інтернет-провайдером послуг (ISP), зберігаються дата та час реєстрації. Зберігання цих даних здійснюється з тієї причини, що лише таким чином можна запобігти неправомірному використанню наших служб; у разі потреби ці дані дозволяють провести розслідування щодо вчинених злочинів. У зв’язку з цим зберігання цих даних є необхідним для захисту контролера даних, відповідального за обробку. Передача цих даних третій особі головним чином не здійснюється, якщо немає встановленого законодавством зобов’язання щодо передачі даних або передача даних не здійснюється в рамках кримінального переслідування.

Реєстрація суб’єкта даних з добровільним наданням персональних даних використовується контролером даних, відповідальним за обробку, для того, щоб запропонувати суб’єкту даних контент або послуги, які через характер справи можуть бути запропоновані лише зареєстрованим користувачам. Зареєстровані особи можуть в будь-який час змінити вказані під час реєстрації персональні дані або повністю видалити їх з бази даних контролера даних, відповідального за обробку.

Контролер даних, відповідальний за обробку, на запит будь-якого суб’єкта даних надає інформацію щодо того, які персональні дані про суб’єкта даних збережені. Крім того, контролер даних, відповідальний за обробку, виправляє або видаляє персональні дані за бажанням або вказівкою суб’єкта даних, якщо це не суперечить встановленим законодавством зобов’язанням щодо збереження даних. Усі співробітники контролера даних, відповідального за обробку, виступають в якості контактної особи для суб’єкта даних.

9. Підписка на нашу розсилку

На нашому вебсайті користувачам надається можливість підписатися на розсилку з актуальними вакансіями за певними категоріями та населеними пунктами. У масці для введення даних, що використовується для цього, зазначається, які саме персональні дані передаються контролеру даних, відповідальному за обробку, у разі замовлення розсилки.

Розсилку нашої компанії суб’єкт даних може отримати загалом лише в тому випадку, якщо (1) суб’єкт даних має дійсну адресу електронної пошти та (2) суб’єкт даних реєструється для отримання розсилки. На вперше вказану суб’єктом даних адресу електронної пошти для отримання розсилки з правових підстав надсилається електронний лист-підтвердження за процедурою подвійної згоди. Цей електронний лист-підтвердження призначений для перевірки того, чи авторизований власник адреси електронної пошти як суб’єкт даних для отримання розсилки.

Крім того, під час реєстрації щодо отримання розсилки ми зберігаємо надану Інтернет-провайдером послуг (ISP) IP-адресу комп’ютерної системи, що використовувалася суб’єктом даних під час реєстрації, а також дату та час реєстрації. Збір цих даних є необхідним для того, щоб у подальшому мати можливість відстежити (можливе) неправомірне використання адреси електронної пошти суб’єкта даних; збір призначений для правового захисту контролера даних, відповідального за обробку.

Персональні дані, зібрані в рамках процедури реєстрації для отримання розсилки, використовуються виключно для надсилання нашої розсилки. Крім того, підписники розсилки можуть бути поінформовані електронною поштою, якщо це необхідно для роботи служби розсилки або відповідної реєстрації, наприклад, у разі внесення змін в пропозицію щодо розсилки або змін технічних умов. Суб’єкт даних може в будь-який час скасувати підписку на нашу розсилку. В будь-який час можна відкликати згоду на зберігання персональних даних, надану нам суб’єктом даних для надсилання розсилки. З метою відкликання згоди в кожній розсилці передбачене відповідне посилання. Крім того, існує можливість в будь-який час відписатися від розсилки на вебсайті контролера даних, відповідального за обробку, або повідомити про це контролеру даних, відповідальному за обробку, іншим шляхом.

10. Відстеження розсилки

Наша розсилка містить так звані пікселі відстеження. Піксель відстеження — це мініатюрне зображення, вбудоване в електронне повідомлення, відформатоване у форматі HTML, що дозволяє здійснювати запис та аналіз файлів журналу. Завдяки цьому можна провести статистичну оцінку успіху чи невдачі онлайн-маркетингових кампаній. За допомогою цього вбудованого пікселя відстеження ми можемо оцінити, чи був прочитаний електронний лист суб’єктом даних та коли, а також чи переходив він за посиланням, розміщеним в електронному листі.

Персональні дані, отримані за допомогою пікселів відстеження, що містяться в розсилці, зберігаються та оцінюються контролером даних, відповідальним за обробку, для оптимізації надсилання розсилки та підлаштування контенту розсилки в подальшому інтересам суб’єкта даних. Ці персональні дані не передаються третім особам. Суб’єкти даних в будь-який час мають право відкликати заяву щодо згоди, яка була надана шляхом особливої процедури подвійної згоди. Після відкликання ці персональні дані видаляються контролером даних, відповідальним за обробку. Відписування від отримання розсилки ми автоматично розцінюємо як відкликання.

11. Можливість зворотного зв’язку через вебсайт

Відповідно до положень законодавства наш вебсайт містить інформацію, яка надає можливість швидкого електронного зворотного зв’язку з нашим підприємством, а також прямого зв’язку з нами, що також включає загальну адресу так званої електронної пошти (адреса електронної пошти). Якщо суб’єкт даних зв’язується з контролером даних, відповідальним за обробку, електронною поштою або через форму зворотного зв’язку, персональні дані, передані суб’єктом даних, зберігаються автоматично. Такі персональні дані, передані добровільно суб’єктом даних контролеру даних, відповідальному за обробку, зберігаються з метою обробки або встановлення зв’язку з суб’єктом даних. Ці персональні дані не передаються третім особам.

12. Чат-бот

Чат-бот компанії persona service надає допомогу під час пошуку інформації стосовно компанії persona service, наприклад, запитання щодо подання заявки. Ви можете поставити свої запитання просто у вікні чату.

Для використання нашого чат-бота персональні дані не є обов’язковими та не вимагаються. Ми використовуємо ваші дані з метою автоматичної обробки та надання відповідей на ваші запитання шляхом застосування бота, а також для оцінки та аналізу даних користувачів з метою покращення відповідей бота. Оцінка здійснюється анонімно.

Які дані збираються або обробляються?

Історія повідомлень із введенням тексту, що записується в чаті.

13. Встановлений порядок видалення та блокування персональних даних

Контролер даних, відповідальний за обробку, обробляє та зберігає персональні дати суб’єкта даних лише протягом періоду, необхідного для досягнення цілі зберігання або протягом часу, визначеного Європейським органом з видачі директив та розпоряджень або іншими законодавчими органами згідно з законодавством або нормативно-правовими актами, дія яких розповсюджується на контролера даних, відповідального за обробку.

У разі, якщо мета зберігання відсутня, або якщо спливає період зберігання, встановлений Європейським органом з видачі директив та розпоряджень або іншим компетентним законодавчим органом, персональні дані блокуються або видаляються згідно із встановленим порядком та відповідно до вимог законодавства.

14. Права суб’єкта даних

a) право на підтвердження

Кожен суб’єкт даних має право, надане Європейським органом з видачі директив та розпоряджень, отримати від контролера даних, відповідального за обробку, підтвердження того, чи обробляються персональні дані стосовно нього. Якщо суб’єкт даних хоче скористатися цим правом на підтвердження, він може у будь-який час зв’язатися зі співробітником контролера даних, відповідального за обробку.

b) право на отримання інформації

Кожен суб’єкт даних має право, надане Європейським органом з видачі директив та розпоряджень, отримати від контролера даних, відповідального за обробку, в будь-який час безкоштовну інформацію про його персональні дані, які зберігаються, а також копію такої інформації. Крім того, Європейським органом з видачі директив та розпоряджень суб’єкту даних надається доступ до наступної інформації:

 • цілі обробки;
 • категорії персональних даних, що обробляються;
 • отримувачі або категорії отримувачів, яким розкриті або будуть розкриті персональні дані, зокрема, отримувачі в третіх країнах або міжнародних організаціях;
 • за можливості, передбачений період, протягом якого зберігатимуться персональні дані, або, у разі неможливості, критерії, що застосовуються для визначення такого періоду;
 • існування права вимагати від контролера даних, відповідального за обробку, виправити або видалити персональні дані, обмежити їх обробку або заперечити проти такої обробки;
 • існування права подавати скарги до наглядового органу;
 • якщо персональні дані надаються не суб’єктом даних: будь-яка наявна інформація стосовно джерела походження даних;
 • існування системи автоматичного прийняття рішень, включно з профілюванням, відповідно до ст. 22 абз.1 та 4 Генерального регламенту із захисту персональних даних, а також щонайменше в цих випадках — суттєва інформація про задіяні логічні зв’язки, а також важливість та передбачувані наслідки такої обробки для суб’єкта даних.


Крім того, суб’єкт даних має право отримувати інформацію стосовно того, чи передані персональні дані третій країні або міжнародній організації. В цьому випадку суб’єкт даних має право бути проінформованим про відповідні заходи безпеки щодо передачі.

Якщо суб’єкт даних хоче скористатися цим правом на отримання інформації, він може у будь-який час зв’язатися зі співробітником контролера даних, відповідального за обробку.

c) право на виправлення

Кожен суб’єкт даних має право, надане Європейським органом з видачі директив та розпоряджень, вимагати негайного виправлення невірних персональних даних стосовно нього. Крім того, з урахуванням мети обробки суб’єкт даних має право вимагати, щоб неповні персональні дані були доповнені, також шляхом надання додаткової заяви.

Якщо суб’єкт даних хоче скористатися цим правом на виправлення, він може у будь-який час зв’язатися зі співробітником контролера даних, відповідального за обробку.

d) право на видалення (право на забуття)

Кожен суб’єкт даних має право, надане Європейським органом з видачі директив та розпоряджень, вимагати від контролера даних, відповідального за обробку, негайного видалення персональних даних про нього у випадку застосування однієї з наступних підстав, та якщо не вимагається їх обробка:

 • Персональні дані більше не потрібні в цілях, для яких вони збиралися або іншим чином оброблялися.
 • Суб’єкт даних відкликає згоду, на підставі якої здійснюється обробка згідно зі ст. 6 абз. 1 літ. Генерального регламенту із захисту персональних даних або ст. 9 абз. 2 літ. a Генерального регламенту із захисту персональних даних, та немає іншої правової підстави для обробки.
 • Суб’єкт даних висуває заперечення проти обробки згідно зі ст. 21 абз. 1 Генерального регламенту із захисту персональних даних, та не існує пріоритетних законних підстав для обробки, або суб’єкт даних висуває заперечення проти обробки згідно зі ст. 21 абз. 2 Генерального регламенту із захисту персональних даних.
 • Персональні дані оброблені неправомірно.
 • Персональні дані повинні бути видалені з метою виконання правового зобов’язання згідно з законодавством ЄС або держави-учасниці, дія якого розповсюджується на контролера.
 • Персональні дані збиралися стосовно запропонованих послуг інформаційного товариства відповідно до ст. 8 абз. 1 Генерального регламенту із захисту персональних даних.


Якщо застосовується одна з вищезазначених причин, а суб’єкт даних має намір вимагати видалення персональних даних, які зберігаються нами, він може в будь-який час зв’язатися зі співробітником контролера даних, відповідального за обробку. Наш співробітник повинен забезпечити негайне виконання вимоги щодо видалення персональних даних.

У випадку, коли нами розголошені персональні дані, та наша компанія зобов’язана згідно зі ст. 17 абз. 1 Генерального регламенту із захисту персональних даних видалити їх, ми з урахуванням наявних технологій та витрат на впровадження вживаємо відповідні заходи, включно з технічними, з метою повідомити інших контролерів, які обробляють опубліковані персональні дані, що суб’єкт даних вимагає від таких контролерів видалити усі посилання на них або копії таких персональних даних, оскільки обробка не потрібна. Наш співробітник повинен організувати здійснення відповідних заходів в окремих випадках.

e) право на обмеження обробки

Кожен суб’єкт даних має право, надане Європейським органом з видачі директив та розпоряджень, вимагати від контролера обмежити обробку в одному з наступних випадків:

 • Точність персональних даних оскаржується суб’єктом даних протягом терміну, який надає можливість контролеру перевірити точність персональних даних.
 • Обробка є неправомірною, суб’єкт даних виступає проти видалення персональних даних, замість цього вимагає обмежити їх використання.
 • Контролеру більше не потрібні персональні дані з метою обробки, проте вони необхідні суб’єкту даних для пред’явлення, здійснення або захисту законних вимог.
 • Суб’єкт даних заперечує проти обробки згідно зі ст. 21 абз. 1 Генерального регламенту із захисту персональних даних в очікуванні перевірки того, чи законні підстави, які має контролер, переважають над підставами, які має суб’єкт даних.


Якщо застосовується одна з вищезазначених причин, та суб’єкт даних має намір вимагати обмеження персональних даних, які зберігаються нами, він може в будь-який час зв’язатися зі співробітником контролера даних, відповідального за обробку. Наші співробітники повинні прийняти заходи про обмеження обробки.

f) право на перенесення даних

Кожен суб’єкт даних має право, надане Європейським органом з видачі директив та розпоряджень, отримувати персональні дані про себе, надані контролеру, в структурованій, загально використовуваній та машинозчитуваній формі. Крім того, він має право на передачу цих даних іншому контролеру безперешкодно через контролера, якому персональні дані були надані, якщо обробка здійснюється на підставі згоди згідно зі ст. 6 абз. 1 літ. a Генерального регламенту із захисту персональних даних або ст. 9 абз. 2 літ. a Генерального регламенту із захисту персональних даних або на основі договору згідно зі ст. 6 абз. 1 літ. b Генерального регламенту із захисту персональних даних, і обробка здійснюється автоматичними засобами, якщо обробка не потрібна для виконання завдання в інтересах громадськості або для здійснення офіційного повноваження, яким наділений контролер.

Окрім цього, під час здійснення свого права на перенесення даних згідно зі ст. 20 абз. 1 Генерального регламенту із захисту персональних даних суб’єкт даних має право на те, щоб його персональні дані були передані безпосередньо одним контролером іншому, якщо це технічно можливо, та якщо передача не має негативного впливу на права й свободи інших осіб.

З метою підтвердження права на перенесення даних суб’єкт даних може у будь-який час зв’язатися з нашим співробітником.

g) право на заперечення

Кожен суб’єкт даних має право, надане Європейським органом з видачі директив та розпоряджень, висувати заперечення на підставах, які стосуються його окремої ситуації, у будь-який час, проти обробки персональних даних про нього згідно зі ст. 6 абз. 1 літ. e або f Генерального регламенту із захисту персональних даних. Це стосується й профілювання, що ґрунтується на цих положеннях.

Ми більше не обробляємо персональні дані у випадку заперечення, окрім випадків, коли ми можемо навести вагомі законні підстави для обробки, які переважають над інтересами, правами і свободами суб’єкта даних, або для пред’явлення, здійснення або захисту законних вимог.

Якщо ми обробляємо персональні дані в цілях прямої реклами, суб’єкт даних має право висунути заперечення у будь-який час проти обробки персональних даних про нього в цих цілях. Те саме стосується й профілювання, якщо воно пов’язане з прямою рекламою. Якщо суб’єкт даних висуває заперечення по відношенню до компанії persona service AG & Co. KG проти обробки в цілях прямої реклами, ми не будемо продовжувати обробку персональних даних в цих цілях.

Крім того, суб’єкт даних має право на підставах, які стосуються його окремої ситуації, висунути заперечення проти обробки персональних даних про нього з нашого боку в наукових або історично-дослідницьких цілях або в статистичних цілях згідно зі ст. 89 абз. 1 Генерального регламенту із захисту персональних даних, окрім випадків, коли обробка необхідна з метою виконання завдання в інтересах суспільства.

З метою здійснення права на заперечення суб’єкт даних може звернутися безпосередньо до нас. Крім того, суб’єкт даних може у зв’язку із використанням послуг інформаційного товариства, незважаючи на положення Директиви 2002/58/ЄС, користуватися своїм правом висувати заперечення за допомогою автоматизованого процесу з використанням технічних специфікацій.

h) автоматизовані рішення в окремому випадку, включно з профілюванням

Кожен суб’єкт даних має право, надане Європейським органом з видачі директив та розпоряджень, не бути об’єктом рішення, яке приймається виключно на підставі автоматичної обробки, включно з профілюванням, яке створює правові наслідки щодо нього або аналогічним чином суттєво впливає на нього, якщо рішення (1) не є необхідним для укладання або здійснення договору між суб’єктом даних та контролером даних або (2) не затверджене законодавством ЄС або країни-учасниці, дія якого розповсюджується на контролера, і яке також встановлює відповідні заходи для захисту прав і свобод, а також законних інтересів суб’єкта даних або (3) зумовлено чіткою згодою суб’єкта даних.

Якщо рішення (1) необхідне для укладання або виконання договору між суб’єктом даних та контролером даних або (2) зумовлене чіткою згодою суб’єкта даних, ми вживаємо відповідних заходів для захисту прав і свобод, а також законних інтересів суб’єкта даних, до яких відноситься щонайменше право на втручання особи з боку контролера, право на висловлення своєї думки та право на оскарження рішення.

Якщо суб’єкт даних має намір відстоювати права стосовно автоматизованих рішень, він може в будь-який час зв’язатися з працівником контролера даних, відповідального за обробку.

i) право на відкликання згоди щодо захисту даних

Кожен суб’єкт даних має право, надане Європейським органом з видачі директив та розпоряджень, в будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних.

Якщо суб’єкт даних має намір відстоювати права на відкликання згоди, він може в будь-який час зв’язатися з працівником контролера даних, відповідального за обробку.

15. Захист даних щодо заявок та під час процедури подання заявки

Контролер даних, відповідальний за обробку, збирає та обробляє персональні дані шукачів роботи з метою проведення процедури подання заявки. Обробка може здійснюватися в електронному вигляді. Це може відбуватися в тому випадку, якщо шукач роботи передав контролеру даних, відповідальному за обробку, відповідні документи для подання заявки в електронному вигляді, наприклад, електронною поштою, або за допомогою форми, розміщеної на вебсайті.

Для обробки заявки компанія persona service здійснює збір та обробку усієї інформації та документів, наданих в рамках процедури подання заявки в усній або письмовій формі та отриманих в подальшому, за допомогою програмного забезпечення в галузі менеджменту для шукачів роботи «HR4YOU».

Якщо контролер даних, відповідальний за обробку, укладає трудовий договір з шукачем роботи, передані дані зберігаються з метою оформлення трудових відносин з дотриманням норм законодавства. Якщо контролером даних, відповідальним за обробку, не укладається трудовий договір з шукачем роботи, документи щодо подання заявки автоматично видаляються через шість тижнів після повідомлення стосовно рішення про відмову, якщо видалення не суперечить іншим законним інтересам контролера даних, відповідального за обробку. Іншим законним інтересом в цьому контексті є, наприклад, зобов’язання щодо надання доказів в процедурі згідно з положеннями Загального закону про рівне ставлення (AGG).

Інші вказівки щодо захисту даних під час нашої процедури подання заявки див. тут.

16. Положення про конфіденційність для впровадження та використання etracker

Постачальник цього вебсайту використовує служби компанії etracker GmbH з Гамбурга, Німеччина (www.etracker.com) для аналізу даних щодо користування. За замовчуванням etracker не використовує файли Cookie. У разі надання чіткої згоди щодо налаштування файлів Cookie для аналізу, будуть використовуватися файли Cookie, що дозволять здійснити статистичний аналіз використання цього вебсайту за допомогою його відвідувачів, а також відображати контент або рекламу на основі використання. Файли Cookie — невеликі текстові файли, що зберігаються веб-браузером на кінцевому пристрої користувача. Файли Cookie etracker не містять даних, що дозволяють ідентифікувати користувача.
Дані, згенеровані за допомогою etracker, обробляються та зберігаються компанією etracker за дорученням постачальника цього вебсайту лише в Німеччині, тому на них поширюється дія суворих німецьких та європейських законів та стандартів щодо захисту даних. У зв’язку з цим etracker пройшов незалежну перевірку, був сертифікований та відзначений знаком якості в галузі захисту даних ePrivacyseal.
Обробка даних здійснюється на основі законодавчих положень ст. 6 абз.1 літ. f (законний інтерес) Генерального регламенту із захисту персональних даних (DSGVO). Нашим наміром в контексті Генерального регламенту із захисту персональних даних (законний інтерес) є оптимізація нашої онлайн-пропозиції та нашого вебсайту. Оскільки для нас важлива конфіденційність наших відвідувачів, дані, які дозволяють посилатися на окрему особу, наприклад, IP-адреса, логін або ідентифікатори пристрою, анонімізуються або псевдонімізуються якомога швидше. Використання будь-яким іншим способом, об’єднання з іншими даними або передача третім особам не відбуваються.

Ви можете в будь-який час заперечити проти описаної вище обробки даних. Заперечення не має жодних негативних наслідків.

Для отримання додаткової інформації щодо захисту даних компанією etracker див. тут

17. Google Tag Manager

Ми використовуємо Google Tag Manager. Постачальник — Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ірландія.

Google Tag Manager — це інструмент, який може використовуватися для інтеграції інструментів відстеження або статистики та інших технологій на нашому вебсайті. Google Tag Manager самостійно не створює жодних профілів користувачів, не зберігає файли Cookie та не проводить незалежного аналізу. Він призначений лише для адміністрування та відображення інструментів, інтегрованих через нього. Проте Google Tag Manager записує вашу IP-адресу, яка також може бути передана головній компанії Google у США.

Використання Google Tag Manager здійснюється на основі ст. 6 абз. 1 літ. f Генерального регламенту із захисту персональних даних. Оператор вебсайту має законний інтерес у швидкій і легкій інтеграції та управлінні різними інструментами на своєму вебсайті. Якщо здійснюється запит щодо відповідної згоди, обробка відбувається виключно на основі ст. 6 абз. 1 літ. a Генерального регламенту із захисту персональних даних та § 25 абз. 1 Закону про захист даних в сфері телекомунікацій та телемедіа (TTDSG), якщо згода включає в себе зберігання файлів Cookie або доступ до інформації на кінцевому пристрої користувача (наприклад, цифровий відбиток пристрою) в контексті TTDSG. Згоду можна відкликати в будь-який час.

18. Google Analytics

Цей вебсайт використовує Google Analytics, службу веб-аналітики Google Inc. («Google»). Використання здійснюється на основі ст. 6 абз. 1 речення 1 літ. f. Генерального регламенту із захисту персональних даних. Google Analytics використовує так звані файли Cookie — текстові файли, які зберігаються на вашому комп’ютері та дозволяють аналізувати використання вами вебсайту. Інформація, отримана за допомогою файлів Cookie про використання вами вебсайту, наприклад,

 • тип/версія браузера,
 • операційна система, що використовується,
 • URL-адресу джерела посилань (попередня відвідана сторінка),
 • ім’я хоста комп’ютера, через який здійснюється доступ (IP-адреса),
 • час запиту сервера,

як правило, передається на сервер Google в США й зберігається там. IP-адреса, передана вашим браузером в рамках Google Analytics, не буде об’єднана з іншими даними Google. Крім того, на цьому вебсайті ми додали до Google Analytics код «anonymizeIP». Це забезпечує маскування вашої IP-адреси, таким чином всі дані збираються анонімно. Лише у виняткових випадках повна IP-адреса передається на сервер Google в США й скорочується там.

За дорученням оператора цього вебсайту Google використовує цю інформацію для оцінки вашого використання вебсайту з метою складення звітів щодо активності на вебсайті та подальшого надання оператору вебсайту послуг, пов’язаних з використанням вебсайту або Інтернету. Ви можете запобігти зберіганню файлів Cookie за допомогою відповідного налаштування програмного забезпечення вашого браузера; проте ми хотіли би вказати на те, що в цьому випадку ви не зможете користуватися усіма функціями цього вебсайту в повному обсязі.

Крім того, ви можете запобігти збору даних, отриманих за допомогою файлу Cookie та пов’язаних з вашим використанням вебсайту (включно з вашою IP-адресу) компанією Google, а також обробці цих даних компанією Google шляхом завантаження та встановлення доступного плагіну для браузера за наведеним нижче посиланням: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. В якості альтернативи додатку браузера, а саме у разі застосування браузерів на мобільних кінцевих пристроях, ви також можете запобігти збору, що здійснюється Google Analytics, шляхом натискання на це посилання. Встановлюється файл Cookie для відмови, що запобігає збору ваших даних під час відвідування цього вебсайту в майбутньому. Файл Cookie для відмови дійсний лише в цьому браузері та лише для нашого вебсайту, зберігається на вашому пристрої. У разі видалення файлів Cookie в цьому браузері вам необхідно заново встановити файл Cookie для відмови. [примітка: вказівки щодо інтеграції файлу Cookie для відмови див.: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable].

Крім того, ми використовуємо Google Analytics для оцінки даних з файлів Double-Click-Cookie та AdWords для статистичних цілей. Якщо ви цього не бажаєте, ви можете деактивувати це за допомогою менеджера налаштування оголошень (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Для отримання додаткової інформації щодо захисту даних у зв’язку із застосуванням Google Analytics див. довідку Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

19. Google Ads

Оператор вебсайту використовує Google Ads. Google Ads — програма для онлайн-реклами від Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ірландія.

Google Ads дозволяє нам відображати рекламу в пошуковій системі Google або на сторонніх вебсайтах, коли користувач вводить певні пошукові терміни в Google (націлювання за ключовими словами). Крім того, цільові рекламні оголошення можуть відображатися на основі даних користувачів, доступних від Google (наприклад, дані про місцезнаходження та інтереси) (націлювання на цільові групи). Як оператор вебсайту ми можемо оцінити ці дані кількісно, ​​наприклад, аналізуючи, які пошукові терміни призвели до показу нашої реклами, та скільки рекламних оголошень призвели до відповідних кліків.

Використання Google Ads здійснюється на основі ст. 6 абз. 1 літ. f Генерального регламенту із захисту персональних даних. Оператор вебсайту має законний інтерес у максимально ефективному збуті своїх сервісних продуктів.

Передача даних до США здійснюється на основі стандартних договірних положень Комісії ЄС. Деталі можна знайти тут: https://policies.google.com/privacy/frameworks та https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

20. Ремаркетинг Google

Цей вебсайт використовує функції ремаркетингу від Google Analytics. Постачальник — Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ірландія.

Функція ремаркетингу Google аналізує вашу поведінку як користувача на нашому вебсайті (наприклад, клік на певні продукти), щоб віднести вас до певної цільової групи реклами та відображати вам потім під час відвідування інших онлайн-пропозицій відповідні рекламні повідомлення (ремаркетинг або ретаргетинг).

Крім того, утворені за допомогою функції ремаркетингу Google цільові групи реклами можна пов’язати з функціями Google із використанням різних пристроїв. Таким чином персоналізовані рекламні повідомлення на основі інтересів, які були адаптовані під вас в залежності від вашої попередньої поведінки використання та перегляду на кінцевому пристрої (наприклад, мобільний телефон) також можуть відображатися на іншому кінцевому пристрої (наприклад, планшет або ПК).

За наявності акаунта Google ви можете заперечити проти персоналізованої реклами за наведеним нижче посиланням: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Використання функції ремаркетингу Google здійснюється на основі ст. 6 абз. 1 літ. f Генерального регламенту із захисту персональних даних. Оператор вебсайту має законний інтерес у максимально ефективному збуті своїх продуктів. Якщо здійснюється запит щодо відповідної згоди, обробка відбувається виключно на основі ст. 6 абз. 1 літ. a Генерального регламенту із захисту персональних даних; згоду можна відкликати в будь-який час.

Більш детальну інформацію та положення про конфіденційність можна знайти в Декларації про конфіденційність від Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

21. Відстеження конверсії Google

Цей вебсайт використовує відстеження конверсії Google. Постачальник — Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ірландія.

За допомогою відстеження конверсії Google компанія Google та ми можемо дізнатися, чи виконував користувач певні дії. Так, наприклад, ми можемо оцінити, які кнопки на нашому вебсайті натискалися та як часто, а також які продукти переглядалися або купувалися особливо часто. Ця інформація призначена для складення статистики конверсії. Ми дізнаємося загальну кількість користувачів, які натиснули на наші оголошення, та які дії вони виконували. Ми не отримуємо інформацію, за допомогою якої можна особисто ідентифікувати користувача. Сама компанія Google використовує для ідентифікації файли Cookie або аналогічні технології для розпізнавання.

Використання відстеження конверсії Google здійснюється на основі ст. 6 абз. 1 літ. f Генерального регламенту із захисту персональних даних. Оператор вебсайту має законний інтерес щодо аналізу поведінки користувача з метою оптимізації як своєї рекламної пропозиції, так і самої реклами. Якщо здійснюється запит щодо відповідної згоди (наприклад, згода на зберігання файлів Cookie), обробка відбувається виключно на основі ст. 6 абз. 1 літ. a Генерального регламенту із захисту персональних даних; згоду можна відкликати в будь-який час.

Більш детальну інформацію щодо відстеження конверсії Google можна знайти в Положеннях про конфіденційність від Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

22. Положення про конфіденційність для впровадження та використання Facebook

Цей вебсайт використовує функції соціальних мереж Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ірландія. За допомогою вбудованої кнопки вподобання Facebook — кнопки «Like» Facebook — можна поділитися контентом в соціальній мережі Facebook. Правовою основою для обробки даних є згідно зі ст. 6 абз. 1 та абз. 1 літ. f) Генерального регламенту із захисту персональних даних законний інтерес щодо оптимізації пропозиції вебсайту. У разі переходу до сторінки з інтегрованою кнопкою «Like» Facebook загалом встановлюється з’єднання між браузером, що використовується, та серверами Facebook. З метою запобігання цьому негайному з’єднанню цей вебсайт використовує рішення, за допомогою якого ця передача відбувається лише після натискання на кнопку «Like» Facebook. Лише після другого натискання на кнопку «Like» Facebook відбувається передача даних до Facebook. За наявності акаунта Facebook ці дані можуть бути пов’язані з ним. Якщо ви не хочете, щоб ці дані були прив’язані до вашого акаунта Facebook, перед відвідуванням нашого вебсайту вийдіть з акаунта Facebook та видаліть усі файли Cookie у своєму браузері. Facebook підписав угоду щодо захисту даних «Privacy Shield» між США та ЄС. Детальніше про захист даних від Facebook див. de-de.facebook.com/privacy/explanation.

23. Положення про конфіденційність для впровадження та використання LinkedIn

Контролер даних, відповідальний за обробку, інтегрував на цьому вебсайті компоненти LinkedIn Corporation. LinkedIn — це соціальна мережа на основі Інтернету, яка дозволяє користувачам зв’язуватися з існуючими діловими контактами або встановлювати нові ділові контакти. Понад 400 мільйонів зареєстрованих осіб використовують LinkedIn в понад 200 країнах. Таким чином LinkedIn на сьогодні є найбільшою платформою для встановлення ділових контактів та одним з найбільш відвідуваних вебсайтів у світі.

Оператором LinkedIn є LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, США. Відповідальним за питання, пов’язані із захистом даних, поза межами США є LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ірландія.

Під час кожного переходу на наш вебсайт, який обладнаний компонентом LinkedIn (плагін LinkedIn), цей компонент змушує браузер, який використовує суб’єкт даних, завантажувати відповідне відображення компонентів LinkedIn. Додаткову інформацію щодо плагінів LinkedIn можна знайти на developer.linkedin.com/plugins. В рамках цієї технічної процедури LinkedIn дізнається, які підсторінки нашого вебсайту відвідувалися суб’єктом даних.

Якщо суб’єкт даних одночасно увійшов в LinkedIn, під час кожного переходу суб’єкта даних на наш вебсайт та під час всього періоду перебування на нашому вебсайті LinkedIn розпізнає, які саме підсторінки нашого вебсайту відвідувалися суб’єктом даних. Ці дані збираються за допомогою компонента LinkedIn та через LinkedIn прив’язуються до відповідного акаунта LinkedIn суб’єкта даних. Якщо суб’єкт даних натискає на інтегровану на нашому вебсайті кнопку LinkedIn, тоді LinkedIn прив’язує цю інформацію до персонального акаунта користувача LinkedIn суб’єкта даних та зберігає ці персональні дані.

LinkedIn завжди отримує за допомогою компонента LinkedIn інформацію про те, що суб’єкт даних відвідав наш вебсайт, якщо на момент переходу на наш вебсайт суб’єкт даних одночасно увійшов до LinkedIn; це відбувається незалежно від того, чи натискає суб’єкт даних компонент LinkedIn або ні. Якщо суб’єкт даних не хоче, щоб ця інформація передавалася до LinkedIn, він може запобігти передачі, вийшовши зі свого акаунта LinkedIn перед тим, як зайти на наш вебсайт.

LinkedIn пропонує за посиланням www.linkedin.com/psettings/guest-controls можливість скасувати підписку на повідомлення електронною поштою, SMS-повідомлення та цільову рекламу, а також керувати налаштуваннями щодо оголошень. Крім того, LinkedIn використовує таких партнерів, як Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua та Lotame, які можуть встановлювати файли Cookie. Такі файли Cookie можуть бути відхилені на www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Чинні положення про конфіденційність від LinkedIn див. www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Директиву щодо файлів Cookie від LinkedIn можна знайти на www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

24. Положення про конфіденційність для впровадження та використання Xing

Ми хотіли би проінформувати вас про обробку персональних даних за допомогою функції кнопки «Поділитися» XING.

На цьому вебсайті використовується кнопка «Поділитися» XING. Під час переходу на цей вебсайт короткостроково встановлюється з’єднання з серверами XING, за допомогою яких надається функції кнопки «Поділитися» XING (а саме розрахунок/відображення значення лічильника). XING не зберігає ваші персональні дані про відвідування цього вебсайту. Зокрема XING не зберігає IP-адреси. Оцінка вашої поведінки щодо використання за допомогою застосування файлів Cookie у зв’язку з кнопкою «Поділитися» XING не здійснюється. Актуальну інформацію щодо захисту даних стосовно кнопки «Поділитися» XING та додаткову інформацію можна знайти на цьому вебсайті:
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

25. Положення про конфіденційність для впровадження та використання YouTube

Контролер даних, відповідальний за обробку, інтегрував на цьому вебсайті компоненти YouTube. YouTube — це інтернет-відеопортал, який дозволяє авторам безкоштовно розміщувати відеокліпи, а іншим користувачам так само безкоштовно переглядати, рецензувати та додавати коментарі до них. YouTube дозволяє публікувати всі види відео, тому через інтернет-портал можна отримати доступ як до фільмів та телевізійних передач в повному обсязі, так і до музикальних відео, трейлерів і відеороликів, виготовлених самими користувачами.

Оператором YouTube є YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, США. YouTube, LLC — дочірня компанія Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, США.

Під час кожного запуску однієї з окремих сторінок цього вебсайту, яким керує контролер даних, відповідальний за обробку, та на якому інтегрований компонент YouTube (відео YouTube), веб-браузер на основі системи інформаційних технологій суб’єкта даних автоматично активує завантаження зображення відповідного компонента YouTube. Для отримання додаткової інформації щодо YouTube див. www.youtube.com/yt/about/de/. В рамках цієї технічної процедури YouTube та Google отримують дані про те, яку окрему підсторінку нашого вебсайту відвідав суб’єкт даних.

Якщо суб’єкт даних одночасно авторизувався на YouTube, YouTube встановлює під час кожного запуску підсторінки, яка містить відео YouTube, яку конкретну підсторінку нашого вебсайту відвідував суб’єкт даних. Ця інформація збирається YouTube та Google і закріплюється за відповідним акаунтом суб’єкта даних в YouTube.

YouTube та Google отримують інформацію за допомогою компонента YouTube про те, що суб’єкт даних відвідав наш вебсайт, якщо суб’єкт даних на момент переходу до нашого вебсайту одночасно авторизований в YouTube; це відбувається незалежно від того, чи натискає суб’єкт даних відео YouTube або ні. Якщо суб’єкт даних не хоче, щоб ця інформація передавалася до YouTube та Google, він може запобігти передачі, вийшовши зі свого акаунта YouTube перед тим, як зайти на наш вебсайт.

Опубліковані YouTube положення про конфіденційність, які зазначені на www.google.de/intl/de/policies/privacy/, надають інформацію про збір, обробку та використання персональних даних YouTube і Google.

26. Положення про конфіденційність для впровадження та використання Vimeo

Цей вебсайт використовує плагіни відеопорталу Vimeo. Постачальник — Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, США. Якщо ви відвідуєте одну з наших сторінок, оснащених плагіном Vimeo, встановлюється з’єднання з серверами Vimeo. Водночас серверу Vimeo повідомляється про те, яку з наших сторінок ви відвідали. Vimeo також отримує вашу IP-адресу. Це також відбувається, якщо ви не увійшли до Vimeo або у вас немає акаунта в Vimeo. Інформація, зібрана Vimeo, передається на сервер Vimeo в США. Якщо ви увійшли до свого акаунта Vimeo, ви дозволяєте Vimeo співвідносити ваші дії під час перегляду безпосередньо з вашим особистим профілем. Ви можете запобігти цьому, вийшовши із свого акаунта в Vimeo. Для розпізнавання відвідувачів вебсайту Vimeo використовує файли Cookie або аналогічні технології розпізнавання (наприклад, цифровий відбиток пристрою). Використання Vimeo здійснюється з метою привабливої презентації нашої онлайн-пропозиції. Це представляє собою законний інтерес в контексті ст. 6 абз. 1 літ. f Генерального регламенту із захисту персональних даних. Якщо здійснюється запит щодо відповідної згоди, обробка відбувається виключно на основі ст. 6 абз. 1 літ. a Генерального регламенту із захисту персональних даних та § 25 абз. 1 Закону про захист даних в сфері телекомунікацій та телемедіа (TTDSG), якщо згода включає в себе зберігання файлів Cookie або доступ до інформації на кінцевому пристрої користувача (наприклад, цифровий відбиток пристрою) в контексті TTDSG. Згоду можна відкликати в будь-який час. Передача даних в США відбувається на основі стандартних договірних положень Комісії ЄС, а також за твердженням Vimeo — на основі «законних бізнес-інтересів». Деталі можна знайти тут: https://vimeo.com/privacy. Більш детальну інформацію щодо поводження з даними користувачів можна найти в Декларації про конфіденційність Vimeo: https://vimeo.com/privacy

27. Відстеження веб-шрифтів

Які ваші дані ми збираємо?
Коли ви отримуєте доступ до нашого вебсайту, активується сценарій відстеження веб-шрифтів, водночас ідентифікатор (анонімний) передається до Monotype GmbH. Передача цієї IP-адреси здійснюється для того, щоб підраховувати перегляди сторінок для нашого розрахунку з постачальником веб-шрифтів та запобігти незаконному використанню програмного забезпечення для веб-шрифтів (ст. 6 абз. 1 літ. F Генерального регламенту із захисту персональних даних). Проте IP-адреси не передаються нам, не зберігаються та не обробляються іншим чином нашим стороннім постачальником.

Як постачальник веб-шрифтів використовує дані, які ми збираємо у вас? Він зберігає анонімний ідентифікаційний номер проєкту веб-шрифтів у зашифрованих файлах журналів з цими даними протягом 30 днів для вилучення місячної кількості переглядів сторінок. Після вилучення та збереження кількості переглядів сторінок файли журналу видаляються. Більш детальну інформацію щодо постачальника веб-шрифтів можна знайти на: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy   

28. Положення про конфіденційність для впровадження та використання веб-шрифтів Google

Ми використовуємо на вебсайті зовнішні шрифти, так звані веб-шрифти Google. Google Fonts — це служба Google Inc. («Google»). Ці веб-шрифти інтегруються шляхом виклику сервера, як правило, сервера Google в США. Таким чином на сервер передається інформація щодо того, які сторінки нашого вебсайту ви відвідували. Google також зберігає IP-адресу браузера кінцевого пристрою користувача цього вебсайту. Більш детальну інформацію можна отримати у вказівках щодо захисту даних Google, які можна знайти тут:

https://fonts.google.com/about
https://policies.google.com/privacy?hl=de 

29. Положення про конфіденційність для впровадження та використання Google Maps

На нашому вебсайті ми використовуємо Google Maps для відображення нашого місцезнаходження. Водночас мова йде про службу компанії Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, що надалі іменується лише «Google».

Завдяки сертифікації відповідно до Угоди про правила обміну конфіденційної інформації між ЄС та США («EU-US Privacy Shield») https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Google гарантує, що положення щодо захисту даних ЄС дотримуються також під час обробки даних в США.

Для відображення певних шрифтів на нашому вебсайті під час переходу на наш вебсайт встановлюється з’єднання з сервером Google в США.

Якщо здійснюється виклик вбудованого на нашому вебсайті компонента Google Maps, Google за допомогою вашого веб-браузера зберігає файл Cookie на вашому кінцевому пристрої. Для відображення нашого місцезнаходження та складення опису проїзду здійснюється обробка налаштувань та даних користувача. Водночас ми не можемо виключати, що використовується сервер Google в США.

Правовою підставою є ст. 6 абз. 1 літ. f) Генерального регламенту із захисту персональних даних. Наш законний інтерес полягає в оптимізації функціональності нашого вебсайту.

За допомогою такого встановленого з Google зв’язку Google може визначити, з якого вебсайту був надісланий ваш запит та на яку IP-адресу необхідно надіслати опис проїзду.

Якщо ви не погоджуєтеся на цю обробку, у вас є можливість запобігти встановленню файлів Cookie за допомогою відповідних налаштувань у вашому веб-браузері. Більш детальна інформація наведена вище у розділі «Файли Cookies».

Крім того, використання Google Maps та інформації, отриманої через Google Maps, здійснюється відповідно до Умов використання Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de та Умов використання для Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

За посиланнями https://adssettings.google.com/authenticated та https://policies.google.com/privacy Google надає більш детальну інформацію.

30. Правова підстава для обробки

Ст. 6 I літ. a Генерального регламенту із захисту персональних даних виступає для нашої компанії в якості правової підстави для обробки операцій, щодо яких ми отримуємо згоду для певної мети обробки. Якщо обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних, наприклад, у випадку, коли операції з обробки потрібні для поставки товарів або надання іншої або взаємної послуги, обробка здійснюється на підставі ст. 6 I літ. b Генерального регламенту із захисту персональних даних. Те саме застосовується й до операцій з обробки, необхідних для здійснення переддоговірних заходів, наприклад, у випадку отримання запитів стосовно наших продуктів або послуг. Якщо наша компанія має правове зобов’язання, згідно з яким вимагається обробка персональних даних, наприклад, виконання податкових зобов’язань, обробка здійснюється згідно зі ст. 6 I літ. c Генерального регламенту із захисту персональних даних. У рідких випадках обробка персональних даних може вимагатися для захисту життєво важливих інтересів суб’єкта даних або іншої фізичної особи.

Це може бути, наприклад, в такому випадку, якщо відвідувачу заподіяно шкоду в нашій компанії, і дані про його прізвище, вік і медичне страхування або інша життєво важлива інформація повинні бути передані лікарю, лікарні або іншій третій особі. В цьому випадку обробка здійснюється на основі ст. 6 I літ. d Генерального регламенту із захисту персональних даних. Операції з обробки також можуть здійснюватися відповідно до ст. 6 I літ. f Генерального регламенту із захисту персональних даних. Ця правова підстава використовується до операцій з обробки, які не підпадають під дію будь-якої із зазначених вище правових підстав, якщо обробка необхідна в законних інтересах нашої компанії або третьої особи за умови, що інтереси, основні права і свободи суб’єкта даних не переважають. Ці операції з обробки дозволені нам зокрема тому, що вони особливим чином визначені європейським законодавчим органом. Вважається, що інтереси можуть бути визнані як законні, якщо суб’єкт даних є клієнтом контролера (преамбула 47, речення 2 Генерального регламенту із захисту персональних даних).

31. Законні інтереси в обробці, які переслідує контролер або третя особа

Якщо обробка персональних даних здійснюється на основі ст. 6 I літ. f Генерального регламенту із захисту персональних даних, нашим законним інтересом є ведення нашої діяльності в інтересах добробуту всіх наших працівників та акціонерів.

32. Період, протягом якого зберігаються персональні дані

Критерій для визначення періоду зберігання персональних даних — відповідний період, визначений законодавством. Після завершення цього періоду відповідні дані видаляються в робочому порядку, якщо вони більше не потрібні для виконання або укладання договору.

33. Встановлені законодавством або договірні положення щодо надання персональних даних; необхідність укладання договору

Для з’ясування пояснюємо, що частково вимога щодо надання персональних даних визначена законодавством (наприклад, податковим) або також може виникнути в результаті договірних положень (наприклад, інформація про партнера договору). Іноді може бути необхідним укласти договір про те, що суб’єкт даних надаватиме нам персональні дані, які ми повинні обробити у подальшому. Суб’єкт даних, наприклад, зобов’язаний надати нам персональні дані, якщо наша компанія підписує з ним договір.  Ненадання персональних даних призведе до неможливості укладання договору з суб’єктом даних. До надання персональних даних суб’єкт даних повинен зв’язатися з нашим співробітником. Наш співробітник пояснить суб’єкту даних, чи вимагається надання персональних даних законом або договором або є необхідним для укладання договору, в яких випадках існує зобов’язання надати персональні дані, а також якими є наслідки ненадання персональних даних.

34. Існування автоматичного процесу прийняття рішень

Як відповідальна компанія, ми не використовуємо процес автоматичного процесу прийняття рішень або профілювання.

Люденшайд, оновлено в грудні 2022 року.

Примітка: Усі позначення стосуються осіб будь-якої статі.

35. Use of SalesViewer® technology

This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.